Ewch i’r prif gynnwys

Troseddu, diogelwch a chyfiawnder

Cymhwyso arloesedd damcaniaethol i lywio ffyrdd newydd o ddeall ac ymateb i droseddau.

Rydym yn ymgysylltu â phroblemau yn y byd go iawn i lywio ymarferwyr a llunwyr polisi ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Mae prosiectau wedi archwilio trais domestig a rhywiol, llywodraethu troseddau trawswladol (gan gynnwys marchnadoedd cyffuriau a'u rheoleiddio), plismona a threfnu troseddau difrifol. Mae gennym gryfderau penodol wrth ddefnyddio dulliau cyfryngau cymdeithasol i archwilio troseddau casineb a defnyddio data digidol ffynhonnell agored yng nghyd-destun gwrthderfysgaeth a diogelwch cenedlaethol.

Mae gwaith ein hysgolheigion troseddegol wedi helpu i symud ffocws traddodiadol theori ac ymchwil droseddegol y tu hwnt i systemau cyfiawnder troseddol cenedlaethol. Mae gwaith o'r fath wedi archwilio dylanwadau byd-eang, cenedlaethol, rhanbarthol a lleol ar siâp a natur troseddau a'u rheolaeth yn y 'gymdeithas rwydweithiol'.

Canolfannau a grwpiau cysylltiedig