Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth, dysgu ac addysgeg

Mae gennym arbenigedd helaeth wrth archwilio dimensiynau diwylliannol, gwleidyddol a sefydliadol gwybodaeth, dysgu ac addysgeg - o'r blynyddoedd cynnar i addysg uwch a phroffesiynol.

Mae ymchwil yn y maes hwn yn cynnwys ymchwilio i gefndir, datblygiad a chanlyniadau diwygio'r cwricwlwm, bwydo i ddiwygiad Llywodraeth Cymru o'r cwricwlwm yng Nghymru. Mae gennym ddiddordeb hefyd mewn archwilio ymgysylltiad pobl ifanc â gwybodaeth am yr ysgol – a'r hyn sy'n digwydd pan fyddant yn cael eu heithrio o ystafelloedd dosbarth a lleoliadau addysgol prif-ffrwd. O ran cwricwlwm yr ysgol, rydym hefyd wedi gwneud gwaith arloesol a dylanwadol ym maes addysg rhyw a pherthnasoedd.

Y tu hwnt i'r ysgol, rydym yn ymchwilio i'r ffordd orau o hwyluso gwahanol fathau o ddysgu proffesiynol – nid yn unig i athrawon, ond i weithwyr cymdeithasol, addysgwyr meddygol a deintyddol.  Rydym hefyd wedi ymrwymo i archwilio sut i ddatblygu capasiti ymchwil ar gyfer y genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr gwyddorau cymdeithasol.

Canolfannau a grwpiau cysylltiedig