Ewch i’r prif gynnwys

Grŵp Dadansoddeg a Gwyddor Gwybodaeth Wasgaredig

Mae ein grŵp ymchwil yn datgloi potensial data mawr a data cyflym mewn sefyllfaoedd rheng flaen, lle mae angen i bobl a systemau cyfrifiadurol o asiantaethau lluosog gydweithio.

Rydyn ni'n cyflawni cynnydd mewn deallusrwydd artiffisial, dysgu peiriannol a gwyddor rhwydwaith i wella gallu technoleg i gynorthwyo clymbleidiau sy'n cydweithio mewn sefyllfaoedd sy'n newid yn gyflym, fel trychinebau mawr, i wneud pobl yn fwy diogel.

Rydym yn dod â chydweithwyr ynghyd o bob rhan o’r brifysgol sydd ag arbenigedd mewn deallusrwydd artiffisial, dysgu peirianyddol, cyfrifiadura cymdeithasol, prosesu signalau a chyfrifiadura gwasgaredig.

Themâu ymchwil

Mae ein gwaith ymchwil yn ymwneud â’r themâu:

AI addasadwy

Yn gallu addasu'n gyflym mewn sefyllfaoedd deinamig a dysgu wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen gan fanteisio ar synergeddau rhwng bodau dynol a deallusrwydd peirianyddol.

AI Dibynadwy

AI sy'n ymwybodol o ansicrwydd, gan alluogi defnyddwyr dynol i gyflawni lefel briodol o ymddiriedaeth yn gyflym mewn systemau AI wrth wneud penderfyniadau proffil uchel.

AI Ymylol

AI Clymblaid Gwasgaredig sy'n gallu rhannu data a modelau gyda phartneriaid wrth weithredu o dan ystod o gyfyngiadau preifatrwydd ac mewn amgylcheddau cyfathrebu DDIL.

Deall cynulleidfaoedd deinamig

Modelu'n seiliedig ar asiant o'r ffordd y mae ymddygiadau seicolegol grŵp ac unigol yn rhyngweithio, yn arwain at effeithiau megis rhagfarn ac ymroddiad i achos, ac ymddangosiad grwpiau a wrthwynebir.

Uchafbwyntiau ymchwil

The DAIS ITA Showcases 5 Years of Research Excellence

Academics, government and industry come together to highlight success of inter-disciplinary research programme.

Blockchain

Dull ‘blockchain’ newydd i wella logisteg yn niwydiannau cenedlaethol y DU a diwydiannau byd-eang

Roedd ymchwil ar sail blockchain gan yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yn galluogi ffurfio SIMBA Chain Inc. sydd wedi sicrhau contractau gwerth dros £9.11 miliwn, gan gynnwys y gwobrau cyhoeddus cyntaf gan luoedd milwrol yr Unol Daleithiau ar gyfer technoleg sy'n seiliedig ar blockchain a datblygu systemau negeseuon a data diogel ar gyfer Llynges yr Unol Daleithiau, Llu Awyr yr Unol Daleithiau, a'r Adran Amddiffyn.

Arweinydd uned ymchwil

Yr Athro Alun Preece

Yr Athro Alun Preece

Professor of Intelligent Systems

Email
preecead@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4653