Ewch i’r prif gynnwys

Effaith

Mae ein haddysg wedi, ac yn dal i gael, effaith go iawn ar raddfa fyd-eang.

Mae ein hymchwil wedi dylanwadu'n uniongyrchol ar sut mae'r heddlu, llywodraethau ac asiantaethau diogelwch yn ymateb i'r cyfleoedd a'r heriau sy'n codi yn sgil yr amgylchedd gwybodaeth newydd a'i dechnolegau aflonyddgar cysylltiedig.

Worldwide connections

O Funud i Fisoedd

Arbenigwyr blaenllaw ym maes gwrth-derfysgaeth yn cynnig arweiniad newydd o ran cyfathrebu i alluogi awdurdodau i reoli effaith ymosodiadau terfysgol yn well

Wasted: The impact of Alcohol & Violence on the NHS

Wasted: The impact of Alcohol and Violence on the NHS

New research has found that consuming any more than just one unit a day may have adverse cognitive effects for some.

Copcat London Underground Advert

A cartoon cat is helping the police in London

Copcat has been warning the public of thieves on bikes stealing mobile phones

'Fake News' written in code

Lledaenu newyddion ffug yn dilyn ymosodiadau terfysgol

Dadansoddi’r ymateb ar y cyfryngau cymdeithasol i edrych ar sut y lledaenir newyddion ffug a’i effaith ar ymddygiad

Social Media icons, copyright Jason Howie

Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i reoli digwyddiadau mawr

How software tools provided real-time information to police during the 2014 NATO summit in South Wales.

Policewoman in the community

Gwella plismona cymunedol

Mae gwaith ymchwil arloesol gan Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau'r Heddlu wedi gwneud i'r heddlu ddeall ac ymateb i droseddau ac anhrefn yn fwy effeithiol.