Ewch i’r prif gynnwys

Unedau ymchwil

Mae ein hunedau ymchwil yn datgelu ac yn darparu'r atebion ar gyfer yr heriau a'r cyfleoedd diogelwch newydd sy’n cael eu hachosi gan ein cymdeithas fodern sy'n cael ei llywio gan ddata.

Rydym yn dod ag arbenigedd amlddisgyblaethol o bob rhan o'r brifysgol ynghyd drwy ein pedair uned ymchwil enwog.

Two policemen stood talking in a city centre.

Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau'r Heddlu

Datblygu'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer celf, crefft a gwyddoniaeth plismona.

Grŵp Ymchwilio i Drais

Cyflwyno newid polisi a chamau ymarferol i leihau trais a niwed sy'n gysylltiedig ag alcohol.

Grŵp Dadansoddeg a Gwyddor Gwybodaeth Wasgaredig

Datgloi potensial data mawr a data cyflym mewn sefyllfaoedd rheng flaen.

OSCAR

Gwybodaeth Dwyllodrus, Cyfathrebu Strategol a Rhaglen Ymchwil Ffynhonnell Agored

Nodi a dadansoddi ymgyrchoedd dadwybodaeth a gweithrediadau gwybodaeth.