Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedig a addysgir

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rydym yn falch o gynnig rhaglenni ôl-raddedig proffesiynol ar gyfer fferyllwyr cymwysedig ochr yn ochr â rhaglenni ychwanegol ar gyfer ymarferwyr gofal iechyd eraill a gwyddonwyr biofeddygol.

Students doing a practical experiment in the Pharmacy lab.

Dyfarnwyd statws 'rhagorol' i'n Hysgol am ansawdd ein dysgu a'n haddysgu ac mae llawer o'n staff ymroddedig yn cynnal ymchwil arloesol o gydnabyddir yn rhyngwladol, felly pan fyddwch yn ymuno â ni, byddwch yn elwa o'u harbenigedd a'u cefnogaeth barhaus.

Byddwch hefyd yn gallu manteisio ar ein cyfleusterau o’r radd flaenaf gan gynnwys chwe ystafell ymgynghori newydd eu hadeiladu ar gyfer gweithgareddau sy'n gysylltiedig ag ymarfer fferyllol. Rydym yn ymdrechu i helpu i ddatblygu gyrfaoedd ein myfyrwyr ôl-raddedig ac i wella bywydau cleifion yn y pen draw.

Astudiaeth ôl-raddedig ar gyfer fferyllwyr cymwys

Rydym yn cynnig rhaglenni ôl-raddedig proffesiynol sydd wedi'u datblygu yn unol â'r newidiadau sylweddol yn nhirwedd y proffesiwn fferyllol sy'n gofyn am weithlu sy'n gallu defnyddio amrywiaeth o sgiliau a gwasanaethau clinigol er mwyn gwella budd cleifion a sicrhau’r canlyniadau therapiwtig gorau posibl.

Bydd ein rhaglenni mawr eu gwerthfawrogi yn eich paratoi fel fferyllydd ar gyfer rolau rhagnodi a rheoli clinigol uwch er budd gofal iechyd lle bynnag y byddwch yn dewis ymarfer.

Rhagnodi annibynnol

Rhagnodi’n annibynnol gan fferyllwyr

Wedi'i ddylunio i baratoi fferyllwyr i weithio fel Rhagnodwyr Annibynnol, ac i fodloni’r safonau perthnasol a bennwyd gan y Cyngor Fferyllol Cyffredinol (GPhC). Oes diddordeb gyda chi? Tudalen cwrs Dysgwch fwy gan gynnwys sut i wneud cais

Fferylliaeth Glinigol

Rydym yn cynnig cyrsiau ôl-raddedig fferylliaeth glinigol fel cymhwyster allweddol i fferyllwyr ddatblygu eu gyrfaoedd ym mhob sector. Cefnogir y rhaglen gan Gyfarwyddwyr Cyswllt y Cwrs a thiwtoriaid profiadol mewn sefydliadau achrededig.

Dysgwch fwy gan gynnwys sut i wneud cais

The course has been a very stimulating and challenging experience and I have thoroughly enjoyed rotating through the different modules and experiencing different specialties. It has provided me with an excellent grounding as a hospital pharmacist.

Clinical Pharmacy (PgDip) student

Rhaglen Hyfforddi Fferyllwyr Sylfaen Ôl-Gofrestru AaGIC (Ar gyfer fferyllwyr sydd newydd eu cofrestru yng Nghymru)

Pharmacist holding consultation with patient

Mewn partneriaeth ag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), rydym yn darparu Rhaglen Hyfforddiant Sylfaen Fferyllwyr Ôl-Gofrestru ar gyfer fferyllwyr sydd newydd eu cofrestru yng Nghymru o fis Medi 2022.

Astudiaeth ôl-raddedig ar gyfer ymarferwyr gofal iechyd eraill a gwyddonwyr biofeddygol

Ochr yn ochr â'n rhaglenni ar gyfer fferyllwyr cymwysedig, mae'r Ysgol yn cynnig cyrsiau ôl-raddedig tra arbenigol ar gyfer ymarferwyr gofal iechyd a myfyrwyr biofeddygol. Mae'r rhaglenni hyn yn rhoi gwybodaeth, dealltwriaeth a hyfforddiant sgiliau uwch i alluogi graddedigion i ddilyn gyrfaoedd yn y sectorau gofal iechyd neu ymchwil a datblygu.

Bioleg a Therapiwteg Canser (MSc)

Diben y cwrs hwn yw rhoi lefel uwch o wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau i chi ym maes bioleg a therapiwteg canser, sy’n prysur ddatblygu. Byddwn ni’n rhoi hyfforddiant eang a helaeth i chi am ganser gan gryfhau eich gobeithion ynghylch dechrau neu gynyddu gyrfa ym maes gofal iechyd a sefydliadau ymchwil y sector cyhoeddus/preifat.

P’un a ydych yn ymbaratoi ar gyfer ymchwil ddoethurol neu ennill cymhwyster uwch, bydd y rhaglen hon i ôl-raddedigion yn rhoi cyfuniad cytbwys i chi o theori ac ymarfer yn ôl natur eich anghenion a’ch gyrfa.

Dysgwch fwy am ein MSc mewn Bioleg a Therapiwteg Canser a sut i wneud cais

“This truly integrated course delves deeper into the science behind cancer and has also given me the opportunity to see the disease and its treatment from the clinical side as well. Whether you’re a Pharmacist or Biomedic or Medic, you’ll find something in this course that you’ll enjoy and can relate to. And, like me, you’ll be in better stead for your future too.”

Lauren, MSc Cancer Biology and Therapeutics Student

Ymchwil Glinigol (MSc)

Clinical trials nurses working with patients on a medical ward
Our MSc in Clinical Research is designed to enhance the career of those working in clinical trials.

Os ydych chi’n ymwneud â threialon clinigol, bydd y rhaglen hon yn rhoi lefel uwch o wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau i chi ym maes ymchwil glinigol. Gan ei bod yn rhaglen ddysgu o bell, mae wedi’i llunio i’ch galluogi i’w chwblhau ochr yn ochr â’ch swydd a’ch cyfrifoldebau eraill.

Bydd y cwrs yn cryfhau eich gwybodaeth a’ch sgiliau ym maes ymchwil glinigol ac amrywiaeth helaeth o feysydd therapiwteg eraill. O ganlyniad, byddwch chi’n gallu symud yn hyderus rhwng meysydd therapiwteg i gynyddu’ch gwerth i gyflogwyr. Ym mlwyddyn eich traethawd hir, byddwn ni’n eich annog i gynnal prosiect a fydd o werth uniongyrchol i’ch cyflogwr.

Dysgwch fwy am ein MSc mewn Ymchwil Glinigol a sut i wneud cais

Gwneud cais am fenthyciad

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr o'r DU, efallai y gallwch wneud cais am fenthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau gyda ni.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir, cysylltwch â:

Postgraduate taught admissions team