Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedig a addysgir

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rydym yn falch o addysgu rhaglenni ôl-raddedig proffesiynol ar gyfer fferyllwyr cymwysedig. Rydym hefyd yn cynnig ein MSc Bioleg Canser a Therapeutics ar gyfer ymarferwyr gofal iechyd eraill a gwyddonwyr biofeddygol.

Students doing a practical experiment in the Pharmacy lab.

Dyfarnwyd statws 'rhagorol' i'n Hysgol am ansawdd ein dysgu a'n haddysgu ac mae llawer o'n staff ymroddedig yn cynnal ymchwil arloesol o gydnabyddir yn rhyngwladol, felly pan fyddwch yn ymuno â ni, byddwch yn elwa o'u harbenigedd a'u cefnogaeth barhaus.

Byddwch hefyd yn gallu manteisio ar ein cyfleusterau o’r radd flaenaf gan gynnwys chwe ystafell ymgynghori newydd eu hadeiladu ar gyfer gweithgareddau sy'n gysylltiedig ag ymarfer fferyllol. Rydym yn ymdrechu i helpu i ddatblygu gyrfaoedd ein myfyrwyr ôl-raddedig ac i wella bywydau cleifion yn y pen draw.

Astudiaeth ôl-raddedig ar gyfer ymarferwyr gofal iechyd a gwyddonwyr biofeddygol

Ochr yn ochr â'n rhaglenni ar gyfer fferyllwyr cymwysedig, mae'r Ysgol yn cynnig cyrsiau ôl-raddedig tra arbenigol ar gyfer ymarferwyr gofal iechyd a myfyrwyr biofeddygol. Mae'r rhaglenni hyn yn rhoi gwybodaeth, dealltwriaeth a hyfforddiant sgiliau uwch i alluogi graddedigion i ddilyn gyrfaoedd yn y sectorau gofal iechyd neu ymchwil a datblygu.

Bioleg a Therapiwteg Canser (MSc)

Diben y cwrs hwn yw rhoi lefel uwch o wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau i chi ym maes bioleg a therapiwteg canser, sy’n prysur ddatblygu. Byddwn ni’n rhoi hyfforddiant eang a helaeth i chi am ganser gan gryfhau eich gobeithion ynghylch dechrau neu gynyddu gyrfa ym maes gofal iechyd a sefydliadau ymchwil y sector cyhoeddus/preifat.

Darganfyddwch sut brofiad yw astudio Bioleg Canser a Therapeutics ym Mhrifysgol Caerdydd a pha fath o brofiad rydych yn debygol o'i gael pan fyddwch yn ymuno â ni drwy wylio'r ffilm fer hon:

Mae Cyfarwyddwr ein rhaglen, Steve a'r fyfyriwr, Isabel yn rhannu eu profiad o'r rhaglen hon.

P’un a ydych yn ymbaratoi ar gyfer ymchwil ddoethurol neu ennill cymhwyster uwch, bydd y rhaglen hon i ôl-raddedigion yn rhoi cyfuniad cytbwys i chi o theori ac ymarfer yn ôl natur eich anghenion a’ch gyrfa.

Dysgwch fwy am ein MSc mewn Bioleg a Therapiwteg Canser a sut i wneud cais

“This truly integrated course delves deeper into the science behind cancer and has also given me the opportunity to see the disease and its treatment from the clinical side as well. Whether you’re a Pharmacist or Biomedic or Medic, you’ll find something in this course that you’ll enjoy and can relate to. And, like me, you’ll be in better stead for your future too.”

Lauren, MSc Cancer Biology and Therapeutics Student
Rhagnodi annibynnol

Rhagnodi’n annibynnol gan fferyllwyr

Wedi'i ddylunio i baratoi fferyllwyr i weithio fel Rhagnodwyr Annibynnol, ac i fodloni’r safonau perthnasol a bennwyd gan y Cyngor Fferyllol Cyffredinol (GPhC). Oes diddordeb gyda chi? Tudalen cwrs Dysgwch fwy gan gynnwys sut i wneud cais

Fferylliaeth Glinigol

Rydym yn cynnig cyrsiau ôl-raddedig fferylliaeth glinigol fel cymhwyster allweddol i fferyllwyr ddatblygu eu gyrfaoedd ym mhob sector. Cefnogir y rhaglen gan Gyfarwyddwyr Cyswllt y Cwrs a thiwtoriaid profiadol mewn sefydliadau achrededig.

Dysgwch fwy gan gynnwys sut i wneud cais

The course has been a very stimulating and challenging experience and I have thoroughly enjoyed rotating through the different modules and experiencing different specialties. It has provided me with an excellent grounding as a hospital pharmacist.

Clinical Pharmacy (PgDip) student

Rhaglen Hyfforddi Fferyllwyr Sylfaen Ôl-Gofrestru AaGIC (Ar gyfer fferyllwyr sydd newydd eu cofrestru yng Nghymru)

Pharmacist holding consultation with patient

Mewn partneriaeth ag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), rydym yn darparu Rhaglen Hyfforddiant Sylfaen Fferyllwyr Ôl-Gofrestru ar gyfer fferyllwyr sydd newydd eu cofrestru yng Nghymru o fis Medi 2022.

Bydd y rhaglen hon yn cefnogi fferyllwyr sydd newydd eu cofrestru i ddatblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau i ymarfer yn hyderus mewn unrhyw sector, ar Lefel Sylfaen Ôl-Gofrestru gyffredinol. Bydd yn rhoi cyfle i feithrin hyder a chymhwysedd o ran ymarfer sydd y tu hwnt i'r hyn sydd ei angen i gofrestru fel fferyllydd, gyda chymorth ymarferwyr profiadol.

Dysgwch fwy am Raglen Hyfforddi Fferyllwyr y Sefydliad Ôl-Gofrestru ar wefan Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Gwneud cais am fenthyciad

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr o'r DU, efallai y gallwch wneud cais am fenthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU i gefnogi eich astudiaethau gyda ni.