Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi rhyddid ichi ymchwilio i bwnc blaengar yn fanwl, ymhlith ymchwilwyr blaenllaw sydd â chyfleusterau o'r radd flaenaf.

Mae gennym enw da am ansawdd yr ymchwil a gynhelwn ac rydym yn denu grantiau ymchwil mawr o amrywiaeth o ffynonellau. Ar unrhyw un adeg, mae gennym tua 60 o fyfyrwyr yn astudio ar gyfer cymhwyster PhD trwy ymchwil.

Mae gennym bortffolio ymchwil amrywiol ac ystod o gyfleusterau ymchwil.

Meysydd disgyblu ar gyfer graddau PhD ac MPhil

Cyllid

Ariennir ein hysgoloriaethau PhD o sawl ffynhonnell gan gynnwys y Cynghorau Ymchwil, diwydiant, elusennau neu'r Ysgol ei hun.

"Rwy'n cael fy ariannu'n llawn gan Cancer Research Wales. Roedd fy ngradd flaenorol ar brosiect tebyg i'm un cyfredol. Fodd bynnag, mae gwneud PhD yn hollol wahanol i wneud gradd meistr. Mae myfyriwr PhD yn teimlo'n fwy aeddfed i ymgymryd â chyfrifoldebau ac wynebu heriau. Hefyd, yn y lefel astudio hon mae gan fyfyriwr rôl weithredol ac weithiau ef yw'r un sy'n rhedeg y sioe!

Dionysia Lymperatou, Fferyllfa PhD

Ymholiadau

Wendy Davies

Wendy Davies

Postgraduate Research Administrator

Email
pharmacypgr@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6419