Ewch i’r prif gynnwys

Caerdydd yn cael ei henwi'n 'Ganolfan Rhagoriaeth' gan Precision Medicine Catapult

26 Hydref 2015

Julie Williams
Professor Julie Williams, Chief Scientific Officer for Wales and Dean of Research at Cardiff's Institute of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences.

Mae Caerdydd wedi cael ei henwi'n 'Ganolfan Rhagoriaeth' mewn rhwydwaith o ganolfannau i ddatblygu meddygaeth fanwl ledled y DU

Bydd arbenigedd Prifysgol Caerdydd o ran ymchwilio i dechnolegau arloesol ar gyfer sector gofal iechyd y DU, a'u datblygu, yn cefnogi Canolfan Caerdydd Precision Medicine Catapult. Mae'n un o chwe chanolfan a enwir ym mhrosiect £50m Precision Medicine Catapult, a ariennir gan Innovate UK, asiantaeth arloesedd Llywodraeth y DU.

O dan arweiniad consortiwm, gyda Llywodraeth Cymru, GIG Cymru a'r Brifysgol wrth y llyw, bydd y Ganolfan yn gweithio ar raglenni lleol, gan feithrin timau arbenigol ar draws y ddinas. Bydd y ganolfan yn cydweithio â rhanddeiliaid lleol, cenedlaethol a byd-eang gan gynnwys Llywodraeth Cymru, sefydliadau academaidd, systemau iechyd a busnesau bach a chanolig, i nodi'r rhwystrau rhag datblygu diwydiant meddygaeth fanwl blaenllaw yn y DU, a goresgyn y rhwystrau hyn.

Meddai'r Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd: "Mae'r cyhoeddiad yn tynnu sylw at arbenigedd y ddinas mewn meddygaeth fanwl, yn ogystal ag enw da'r Brifysgol ar gyfer ymchwil ragorol yn y DU. Bydd Canolfan Caerdydd yn cefnogi rhaglenni clinigol a data pwysig yn y DU, fel profi modelau treialau clinigol newydd a datblygu llwybrau mabwysiadu'r GIG. Bydd gosod Caerdydd yn Rhwydwaith Catapult y DU yn dod â manteision ehangach i economi Cymru hefyd."

Bydd y ganolfan, a gaiff ei chefnogi gan Brifysgol Abertawe hefyd, yn cydweithio â phartneriaid lleol, cenedlaethol a byd-eang i nodi'r rhwystrau rhag datblygu diwydiant meddygaeth fanwl blaenllaw yn y DU, a goresgyn y rhwystrau hyn.

Dywedodd yr Athro Julie Williams, Prif Swyddog Gwyddonol Cymru a Deon Ymchwil Sefydliad Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol Caerdydd: "Mae meddygaeth fanwl yn defnyddio profion diagnostig a data i ddeall clefyd y claf yn fwy manwl, felly mae'n helpu i ddatblygu triniaethau sydd â chanlyniadau mwy rhagweladwy, mwy diogel a chost-effeithiol. Bydd Canolfan Caerdydd yn gweithio gyda rheoleiddwyr, diwydiant a mentrau Llywodraeth Cymru a'r DU i ddatblygu'r sector."

Yn ôl Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru: "Mae sector gwyddorau bywyd Cymru'n ffynnu, ac mae gan Gymru enw da byd-eang am ragoriaeth ymchwil. Mae cyhoeddi Caerdydd yn un o'r canolfannau rhagoriaeth i ddatblygu meddygaeth fanwl heddiw yn hwb pellach i'r sector."

Dywedodd Gweinidog y Prifysgolion a Gwyddoniaeth, Jo Johnson, "Mae'r DU yn arwain y byd o ran y gwyddorau bywyd, ac rydym wedi ymrwymo i gryfhau ein gallu yn y diwydiant hollbwysig hwn. Bydd y canolfannau rhagoriaeth hyn yn cefnogi ymchwilwyr ledled y wlad i ddatblygu technolegau meddygaeth fanwl fydd yn achub bywydau ac yn helpu i dyfu'r sector."

Rhannu’r stori hon