Ewch i’r prif gynnwys

2012

Arloesi yng Nghymru

9 Tachwedd 2012

Datblygu’r defnydd o dystiolaeth ymchwil drwy dreialon polisi.

Llwyddiant Ariannu

9 Tachwedd 2012

Grant newydd pwysig ar gyfer ymchwil i golli golwg.

Y Gyfraith a chwaraeon

7 Tachwedd 2012

Undeb Rygbi Cymru a Phrifysgol Caerdydd yn cynnig cyngor cyfreithiol yn rhad ac am ddim i glybiau.

Amgyffred amser

7 Tachwedd 2012

Mae achosiaeth yn effeithio ar ein hamgyffrediad o amser.

Cymryd rhan yn Rhaglen Pobl Caerdydd

6 Tachwedd 2012

Ar ôl lansio e-Recriwtio mae Tîm Rhaglen Pobl Caerdydd wedi bod yn canolbwyntio ar gam nesaf y cynllun prosiect - gweithredu systemau Adnoddau Dynol a Chyflogres ar-lein a fydd yn newid y ffordd rydym yn gweithio yma yng Nghaerdydd. Mae Caroline Mackenzie, Rheolwr y Rhaglen, yn dweud rhagor wrthym am y camau nesaf.

Clinig Llygaid

6 Tachwedd 2012

Cardiff prides itself in being the only academic centre for optometry in Wales. Helen Morris, Practice Manager of Cardiff University Optometrists tells Blas how staff and their family and friends can get free eye tests whilst supporting current students in their training.

Cysylltu â’n gilydd

6 Tachwedd 2012

Mae Hugh Jones, y Prif Swyddog Gweithredol yn cyflwyno Cysylltiadau – rhwydwaith cymdeithasol mewnol newydd y Brifysgol.

Helo a Hwyl Fawr

6 Tachwedd 2012

Mae Louise Casella yn dweud hwyl fawr wrth Gaerdydd ar ôl treulio 25 mlynedd yn y Brifysgol ac rydym yn dweud helo wrth Richard Sambrook sydd wedi ymuno â’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn ddiweddar.

Cerdyn Nadolig y Brifysgol

5 Tachwedd 2012

Mae cerdyn Nadolig y Brifysgol bellach ar werth.

Y Brifysgol yn croesawu Gweinidog Busnes yr Wrthblaid

5 Tachwedd 2012

Gweinidog yr Wrthblaid yn annog busnesau i gymryd mantais o dechnoleg uwchgyfrifiadura blaenllaw.