Ewch i’r prif gynnwys

Cerdyn Nadolig y Brifysgol

05 Tachwedd 2012

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

University Christmas Card
Tynnwyd delwedd eleni yn yr Oriel Awyr Agored, ac fe’i trefnwyd gydag Ysgol Pensaernïaeth Cymru, yn taflunio delweddau ar y Prif Adeilad.

Mae cerdyn Nadolig y Brifysgol bellach ar werth.

Mae'r cardiau'n costio 40c yr un ac maent ar gael ym mhwyntiau gwerthu Gwasanaethau Graffig ledled y campysau ym Mharc Cathays a Pharc y Mynydd Bychan.

Tynnwyd delwedd eleni yn yr Oriel Awyr Agored, ac fe'i trefnwyd gydag Ysgol Pensaernïaeth Cymru, yn taflunio delweddau ar y Prif Adeilad. Hefyd gellir edrych ar y cerdyn ar www.ecards.cardiff.ac.uk/christmas.html lle mae dewis ehangach o eGardiau Nadoligaidd ar gael yn ogystal.

Caiff rhodd o 10c ar gyfer pob cerdyn a werthir ei rhoi tuag at gefnogi myfyrwyr sydd mewn caledi ariannol yn y Brifysgol trwy Gronfa Caerdydd. Mae Cronfa Caerdydd yn rhoi cymorth drwy helpu cannoedd o fyfyrwyr sydd ag anghenion ariannol i ariannu nifer o brosiectau academaidd ac allgyrsiol ledled y campws. Mae'n cefnogi gweithgareddau'r Brifysgol mewn pedwar maes bras: Rhoddion anghyfyngedig, ysgoloriaethau a bwrsariaethau i fyfyrwyr, Cyfleusterau Chwaraeon ac Undeb y Myfyrwyr a Chyfleusterau Llyfrgelloedd a'r Campws.

Er mwyn archebu pecynnau o ddeg cerdyn Nadolig am £4.00 y pecyn, cysylltwch â Diane Gollop, Gwasanaethau Graffig ar estyniad graphicsl@cardiff.ac.uk a/neu drefnu i archeb Oracle gael ei chodi i INSRV Graphics ASSL.

Y dyddiad olaf a argymhellir ar gyfer postio gan y Post Brenhinol yw dydd Iau 20 Rhagfyr ar gyfer post Dosbarth Cyntaf o fewn y DU (mae dyddiadau rhyngwladol yn amrywio). Lle bydd trosbrintio yn ofynnol ar gyfer postio awyr bost Tramor ac ar Dir Mawr y DU, y dyddiad cau ar gyfer hyn yw Dydd Llun 12 Tachwedd. Anfonwch eich testun drwy neges e-bost at print@caerdydd.ac.uk a threfnwch eich archeb drwy Oracle i INSRV-PRINTING. Rhoddir dyfynbrisiau ar gais os ffoniwch 029 2033 5350 neu anfonwch neges e-bost at print@caerdydd.ac.uk .

Cafodd cardiau Nadolig y Brifysgol eu hargraffu ar bapur 100% wedi'i ailgylchu yn unol ag ymrwymiad y Brifysgol i gynaliadwyedd.

Rhannu’r stori hon