Ewch i’r prif gynnwys

2012

Prifysgol yn derbyn clod am gymorth clwb gwaith cartref

5 Rhagfyr 2012

Canmoliaeth i waith myfyrwyr gyda phlant ysgol.

Profi gofal iechyd byd-eang

5 Rhagfyr 2012

Hwb elusennol o £10,000 i fyfyrwyr meddygol Caerdydd.

Watch Lord Puttnam deliver Leveson Lecture

5 Rhagfyr 2012

Watch Lord Puttnam discuss the Leveson inquiry.

Archwilio’r Gorffennol

5 Rhagfyr 2012

Menter y brifysgol yn helpu oedolion sy’n ddysgwyr i drawsnewid eu dyfodol.

Violence and domestic abuse

3 Rhagfyr 2012

Cardiff academics help to shape new legislative proposals in Wales.

Dathlu Rhagoriaeth

3 Rhagfyr 2012

Cydnabod ymrwymiad a chyraeddiadau staff.

Y Cwrs Ôl-raddedig Gorau

3 Rhagfyr 2012

Newyddiaduraeth Papurau Newydd yn ennill gwobr genedlaethol.

The Best of Iris 2012

3 Rhagfyr 2012

University screening of four award winning films from the Iris prize

Cefnogi Cydraddoldeb

3 Rhagfyr 2012

Lansiwyd cynllun newydd wedi cael ei lansio er mwyn rhoi'r cyfle i staff ddangos eu cefnogaeth i gydweithwyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol. Mae Karen Cooke, Cadeirydd Enfys, rhwydwaith staff LGBT+ yn esbonio mwy.

Wythnos RAG

3 Rhagfyr 2012

Adam Curtis, Swyddog Cymdeithasau Undeb y Myfyrwyr yn myfyrio ar wythnos RAG flynyddol Caerdydd lle mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn heriau anodd a chreadigol - er mwyn codi arian i elusennau.