Ewch i’r prif gynnwys

2012

Gwefan y Brifysgol ond ar ffurf wahanol

11 Rhagfyr 2012

O yfory ymlaen, bydd golwg a theimlad newydd yn cyfarch ymwelwyr â gwefan y Brifysgol wrth i ni lansio cam cyntaf dylunio ein gwefan o’r newydd.

Operation Ouch! Y Brifysgol yn cymryd rhan mewn cyfres CBBC newydd

11 Rhagfyr 2012

Gwyliwch Dr Kelly BéruBé mewn cyfres feddygol newydd sbon ar gyfer CBBC.

Amsterdam looks to Cardiff for violence tackling action

10 Rhagfyr 2012

Violence prevention model has been adopted by Dutch government.

Gwella safonau Cymraeg yn yr ystafell ddosbarth

7 Rhagfyr 2012

Cyfranogwyr yn y Cynllun Sabothol Cymraeg yn cael eu cydnabod am eu cyflawniadau.

Y genhedlaeth nesaf o feddyginiaethau

7 Rhagfyr 2012

‘Ceffylau blaen’ gwyddoniaeth fferyllol yn dod ynghyd er mwyn cyflwyno a thargedu cyffuriau’n well.

Cydnabod rhagoriaeth academaidd

7 Rhagfyr 2012

Penodi ysgolhaig o Gaerdydd yn Academydd Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol.

Newyddiaduraeth gymunedol – bod yn rhan ohoni

7 Rhagfyr 2012

Galluogi a grymuso cymunedau.

Dathlu pen-blwydd yn 100 oed

7 Rhagfyr 2012

Awdur a hanesydd yn dathlu pen-blwydd nodedig.

Dathlu Dylunio Cymru

6 Rhagfyr 2012

Canolfan Ysgol Bensaernïaeth Cymru yn cael clod.

Anrhydeddu nyrsys

5 Rhagfyr 2012

Cydnabyddiaeth i fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr Caerdydd yng Ngwobrau’r Coleg Nyrsio Brenhinol.