Ewch i’r prif gynnwys

2012

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Trefniant i brynu yn ymwneud â chyffur Hepatitis

9 Ionawr 2012

Mae’r cwmni fferyllol Americanaidd enfawr Bristol-Myers Squibb wedi cytuno i brynu’r cwmni biotechnoleg Inhibitex o’r Unol Daleithiau, mewn cytundeb gwerth $2.5bn (£1.6bn) sy'n cynnwys INX-189, sef gwrth-gyffur hepatitis C addawol newydd a gafodd ei gynllunio a’i baratoi yn wreiddiol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cyfathrebu plant bach

9 Ionawr 2012

Mae ymchwil newydd gan yr Ysgol Seicoleg wedi dangos bod plant bach yn gallu deall y gwahaniaeth rhwng gweithredoedd bwriadol a gweithredoedd damweiniol yn ôl tôn y llais yn unig.

Sicrhau cyflenwad o fetelau hanfodol

4 Ionawr 2012

Bydd cynhadledd ryngwladol yng Nghaerdydd o dan ofal Prifysgol Caerdydd ac Amgueddfa Cymru yn clywed yr wythnos hon y gall cais Cymru i ddod yn arweinydd mewn technolegau carbon isel fod ‘mewn perygl’ oni bai y bydd gweithredu i fynd i’r afael â’r prinder yn y cyflenwad o fetelau hanfodol a gaiff eu defnyddio mewn cludiant carbon isel a chyflenwi ynni gwynt.

Brwydro yn erbyn canser mwyaf angheuol y Deyrnas Unedig

3 Ionawr 2012

Bydd trywydd addawol yn y frwydr yn erbyn pancreatitis a chanser pancreatig yn cael ei archwilio ymhellach yng Nghaerdydd, diolch i gyllid newydd sylweddol gan y Cyngor Ymchwil Meddygol (MRC)

Potential boost for IVF success

3 Ionawr 2012

Gallai techneg newydd a ddefnyddiwyd yn llwyddiannus ymhlith llygod i nodi'r embryonau sy'n debygol o fod yn feichiogrwydd llwyddiannus gael ei defnyddio ymhlith pobl, yn ôl gwyddonwyr y Brifysgol.

Adferiad afonydd trefol Prydain

29 Mehefin 2011

Astudiaeth yn dangos gwelliant sylweddol o ran lliw dŵr a bywyd gwyllt.

Why do golf balls have dimples?

25 Ionawr 2003

Ever wondered why golf balls have dimples or if bungee jumping can really make your eyes fall out – well, one award winning University science communicator thinks she has the answers.