Ewch i’r prif gynnwys

2012

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Cynghori ar bolisi Cymru

19 Ionawr 2012

Mae’r Athro Bob Lee o Ysgol y Gyfraith, Caerdydd, wedi cael ei benodi’n Ymgynghorydd Arbennig i Bwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Anrhydeddu Ffisiotherapydd â Chymrodoriaeth

16 Ionawr 2012

Mae’r Cyfarwyddwr Astudiaethau Gofal Iechyd Ôl-raddedig wedi derbyn Cymrodoriaeth gan Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi i gydnabod ei chyfraniad eithriadol at y proffesiwn.

Rhys i’r Adwy – Eto

16 Ionawr 2012

Mae Dr Rhys Jones, yr arbenigwr bywyd gwyllt mewn argyfwng, yn ei ôl.

‘Celloedd ffyrnig’ a diabetes

16 Ionawr 2012

Mae ymchwil newydd gan y Brifysgol wedi dangos bod celloedd sy’n cynhyrchu inswlin yn cael eu dinistrio’n anfwriadol gan y celloedd T sy’n lladd yn y corff dynol.

Cynorthwyo myfyrwyr Lefel Uwch

12 Ionawr 2012

Mae’r Brifysgol wedi bod yn cynnal sesiynau adolygu am ddim ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch lleol fydd yn sefyll arholiadau Cemeg a Ffiseg.

Adeilad Hadyn Ellis yn datblygu

12 Ionawr 2012

Mae gwaith adeiladu Adeilad Hadyn Ellis y Brifysgol yn dod yn ei flaen yn dda ar safle Parc y Maendy.

Cadeirydd y Cyngor

11 Ionawr 2012

Cafodd cyn gadeirydd GE Healthcare Cyf ac arweinydd gweithredol uwch cyllidwr ymchwil meddygol mwyaf y DU, sef Mr John Jeans, ei benodi’n Gadeirydd ar Gyngor y Brifysgol.

Ymlaen Zambia

10 Ionawr 2012

Cafodd arddangosfa sy’n arddangos celf a ysbrydolwyd gan Affrica gan blant ac artistiaid proffesiynol ei hagor, wedi’i chynllunio i hybu cysylltiadau meddygol newydd rhwng Caerdydd a Zambia.

Gwella iechyd deintyddol Cymru

9 Ionawr 2012

Bydd myfyrwyr deintyddiaeth o Gaerdydd yn darparu triniaeth i gannoedd o gleifion sydd heb ddeintydd ar hyn o bryd mewn uned allgymorth newydd yn ne Cymru.

Canolfan Newyddion Cryfhau cydweithio ym maes ymchwil canser

9 Ionawr 2012

Mae un o ysbytai mwyaf enwog Tsieina sy’n arbenigo mewn ymchwil a thriniaeth canser, wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda’r Brifysgol i ddatblygu darganfyddiad a thriniaeth canser, yn ystod ymweliad â Chaerdydd.