Ewch i’r prif gynnwys

2012

Presgripsiwn newydd ar gyfer meddygaeth

19 Ionawr 2012

Mae myfyrwyr meddygaeth Caerdydd ar fin gweithio’n agosach â myfyrwyr gofal iechyd eraill fel rhan o dîm amlbroffesiynol modern fel bod cleifion yn gallu cael y gofal mwyaf diogel posibl, yn ôl Uwch Ddarlithydd newydd y Brifysgol mewn Addysg Feddygol Ryngbroffesiynol.

‘Celloedd ffyrnig’ a diabetes

16 Ionawr 2012

Mae ymchwil newydd gan y Brifysgol wedi dangos bod celloedd sy’n cynhyrchu inswlin yn cael eu dinistrio’n anfwriadol gan y celloedd T sy’n lladd yn y corff dynol.

Anrhydeddu Ffisiotherapydd â Chymrodoriaeth

16 Ionawr 2012

Mae’r Cyfarwyddwr Astudiaethau Gofal Iechyd Ôl-raddedig wedi derbyn Cymrodoriaeth gan Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi i gydnabod ei chyfraniad eithriadol at y proffesiwn.

Rhys i’r Adwy – Eto

16 Ionawr 2012

Mae Dr Rhys Jones, yr arbenigwr bywyd gwyllt mewn argyfwng, yn ei ôl.

Cynorthwyo myfyrwyr Lefel Uwch

12 Ionawr 2012

Mae’r Brifysgol wedi bod yn cynnal sesiynau adolygu am ddim ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch lleol fydd yn sefyll arholiadau Cemeg a Ffiseg.

Adeilad Hadyn Ellis yn datblygu

12 Ionawr 2012

Mae gwaith adeiladu Adeilad Hadyn Ellis y Brifysgol yn dod yn ei flaen yn dda ar safle Parc y Maendy.

Cadeirydd y Cyngor

11 Ionawr 2012

Cafodd cyn gadeirydd GE Healthcare Cyf ac arweinydd gweithredol uwch cyllidwr ymchwil meddygol mwyaf y DU, sef Mr John Jeans, ei benodi’n Gadeirydd ar Gyngor y Brifysgol.

Ymlaen Zambia

10 Ionawr 2012

Cafodd arddangosfa sy’n arddangos celf a ysbrydolwyd gan Affrica gan blant ac artistiaid proffesiynol ei hagor, wedi’i chynllunio i hybu cysylltiadau meddygol newydd rhwng Caerdydd a Zambia.

Gwella iechyd deintyddol Cymru

9 Ionawr 2012

Bydd myfyrwyr deintyddiaeth o Gaerdydd yn darparu triniaeth i gannoedd o gleifion sydd heb ddeintydd ar hyn o bryd mewn uned allgymorth newydd yn ne Cymru.

Trefniant i brynu yn ymwneud â chyffur Hepatitis

9 Ionawr 2012

Mae’r cwmni fferyllol Americanaidd enfawr Bristol-Myers Squibb wedi cytuno i brynu’r cwmni biotechnoleg Inhibitex o’r Unol Daleithiau, mewn cytundeb gwerth $2.5bn (£1.6bn) sy'n cynnwys INX-189, sef gwrth-gyffur hepatitis C addawol newydd a gafodd ei gynllunio a’i baratoi yn wreiddiol ym Mhrifysgol Caerdydd.