Ewch i’r prif gynnwys

2012

Ysgoloriaethau Dangoor yn hybu darpar wyddonwyr

30 Ionawr 2012

Students joining Cardiff in 2012-13 will be able to apply for one of 49 scholarships on offer

Creu talent ymchwil newydd

30 Ionawr 2012

Mae'r chwilio wedi dechrau ar gyfer y genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr dawnus sy’n sefydlu eu gyrfaoedd yng Nghymru.

Stem cell awareness

27 Ionawr 2012

Event showcases University’s leading stem cell research.

Ford yn gyrru’r genhedlaeth nesaf

27 Ionawr 2012

Mae deg o beirianwyr a gwyddonwyr mwyaf addawol Prifysgol Caerdydd ar fin cael ysgoloriaeth yn rhan o raglen ysgoloriaeth newydd gan Ford sy’n werth £1 miliwn. Cynlluniwyd y rhaglen i annog cenhedlaeth newydd o wyddonwyr y DU yn ogystal â dathlu 100 mlynedd o ymrwymiad Ford at y DU.

Ymwybyddiaeth am fôn-gelloedd

27 Ionawr 2012

Mae arbenigwyr mewn ymchwil bôn-gelloedd o ledled y Brifysgol wedi dod at ei gilydd i helpu codi ymwybyddiaeth ynghylch eu gwaith a hyrwyddo mwy o gydweithio mewn ymchwil.

Mynd i’r afael â phoen pen-glin

27 Ionawr 2012

Rhedeg am yn ôl yn cynnig mewnwelediad pwysig i gyflwr poenus y cymalau.

Archwilio gofal llygaid

27 Ionawr 2012

The Minister for Health and Social Services, Lesley Griffiths, has visited the UK’s first postgraduate education centre for optometry – based at Cardiff University.

Blwyddyn y Ddraig

25 Ionawr 2012

Croesawyd y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd – Blwyddyn y Ddraig – gyda noson fawreddog o gerddoriaeth, dawns a diwylliant.

Adnewyddu eich dyfodol

25 Ionawr 2012

Bydd gwobr gyflogadwyedd newydd i helpu myfyrwyr Caerdydd ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr a rhoi hwb i’w CV yn cael ei lansio’n swyddogol gan y Brifysgol.

Deall ffermwyr cynnar

24 Ionawr 2012

Bydd arbenigwyr o fydoedd gwyddoniaeth, archaeoleg ac anthropoleg yn dod at ei gilydd mewn cynhadledd yng Nghaerdydd i drafod dulliau o weithio ar y cyd wrth astudio Cynhanes.