Ewch i’r prif gynnwys

2012

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Creu talent ymchwil newydd

30 Ionawr 2012

Mae'r chwilio wedi dechrau ar gyfer y genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr dawnus sy’n sefydlu eu gyrfaoedd yng Nghymru.

Ysgoloriaethau Dangoor yn hybu darpar wyddonwyr

30 Ionawr 2012

Students joining Cardiff in 2012-13 will be able to apply for one of 49 scholarships on offer

Ford yn gyrru’r genhedlaeth nesaf

27 Ionawr 2012

Mae deg o beirianwyr a gwyddonwyr mwyaf addawol Prifysgol Caerdydd ar fin cael ysgoloriaeth yn rhan o raglen ysgoloriaeth newydd gan Ford sy’n werth £1 miliwn. Cynlluniwyd y rhaglen i annog cenhedlaeth newydd o wyddonwyr y DU yn ogystal â dathlu 100 mlynedd o ymrwymiad Ford at y DU.

Mynd i’r afael â phoen pen-glin

27 Ionawr 2012

Rhedeg am yn ôl yn cynnig mewnwelediad pwysig i gyflwr poenus y cymalau.

Archwilio gofal llygaid

27 Ionawr 2012

The Minister for Health and Social Services, Lesley Griffiths, has visited the UK’s first postgraduate education centre for optometry – based at Cardiff University.

Ymwybyddiaeth am fôn-gelloedd

27 Ionawr 2012

Mae arbenigwyr mewn ymchwil bôn-gelloedd o ledled y Brifysgol wedi dod at ei gilydd i helpu codi ymwybyddiaeth ynghylch eu gwaith a hyrwyddo mwy o gydweithio mewn ymchwil.

Stem cell awareness

27 Ionawr 2012

Event showcases University’s leading stem cell research.

Adnewyddu eich dyfodol

25 Ionawr 2012

Bydd gwobr gyflogadwyedd newydd i helpu myfyrwyr Caerdydd ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd gwerthfawr a rhoi hwb i’w CV yn cael ei lansio’n swyddogol gan y Brifysgol.

Blwyddyn y Ddraig

25 Ionawr 2012

Croesawyd y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd – Blwyddyn y Ddraig – gyda noson fawreddog o gerddoriaeth, dawns a diwylliant.

Defnyddiau newydd ar gyfer isgynhyrchion diesel

24 Ionawr 2012

Gallai proses gatalytig newydd gan Sefydliad Catalysis Caerdydd ryddhau ystod o isgynhyrchion defnyddiol newydd yn sgil cynhyrchu tanwydd diesel.