Ewch i’r prif gynnwys

2012

Cynhadledd i ganolbwyntio ar annog disgyblion ag AAA fynd i Addysg Uwch

13 Mehefin 2012

Mae cynhadledd newydd gyda’r nod o annog mwy o bobl ifanc sydd â datganiad o anghenion addysgol arbennig (AAA) i barhau i mewn i addysg uwch yn cael ei chynnal yn y Brifysgol heddiw.

Dadorchuddio canolfan ymchwil newydd ar gyfer arthritis

11 Mehefin 2012

Bydd Canolfan Triniaeth Arbrofol Arthritis, Ymchwil Arthritis y DU (CREATE), sydd wedi ei lleoli yn Ysgol Meddygaeth y Brifysgol, yn gweithio ochr yn ochr â chleifion o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro sy’n gwirfoddoli i brofi cyffuriau sy’n cael eu defnyddio ar gyfer cyflyrau eraill i helpu trin tua 50 o gleifion de Cymru sy’n dioddef o arthritis gwynegol neu arthritis psoriatig.

Another step forward for seagrasses

8 Mehefin 2012

The lesser known star of the marine environment, seagrass has received a boost following support from the Darwin Initiative.

Delio ag iselder ysbryd

8 Mehefin 2012

Wedi ei gyhoeddi yn y cyfnodolyn, PLoS ONE, mae gwaith yr Athro David Linden o’r Ysgol Seicoleg, a Chanolfan Delweddu Ymchwil ar yr Ymennydd Prifysgol Caerdydd, a’i dîm, wedi darganfod bod techneg a elwir yn adborth niwro yn helpu i leddfu symptomau iselder ysbryd.

You’re hired!

7 Mehefin 2012

A scientific business proposal by Cardiff graduate Richard "Ricky" Martin won him a £250,000 partnership in the final of the BBC’s The Apprentice.

International Fellowship for MRI breakthroughs

6 Mehefin 2012

Ground-breaking work in Magnetic Resonance Imaging (MRI) has won Professor Derek Jones a Fellowship of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM).

Crossroads for Food Studies

6 Mehefin 2012

Solving the problems of food security and sustainability: the emerging place-making agenda

TEDxCardiff partnership

27 Ebrill 2012

Watch videos from TEDxCardiff.

Powerful new cells cloned

21 Mawrth 2012

Key to immune system disease could lie inside the cheek.

Science in Health Live

19 Mawrth 2012

Demonstrating the science behind medicine.