Ewch i’r prif gynnwys

Gwella safonau Cymraeg yn yr ystafell ddosbarth

7 Rhagfyr 2012

Welsh language sabbatical scheme
Some of the Welsh Language Sabbatical Scheme’s successful participants.

Derbyniodd athrawon, darlithwyr a chynorthwywyr ystafell ddosbarth sydd wedi gwella lefel eu Cymraeg gydnabyddiaeth am eu cyflawniadau mewn seremoni wobrwyo flynyddol.

Yn seremoni wobrwyo y Cynllun Sabothol Cymraeg a gynhaliwyd yn Neuadd Aberdâr, dan nawdd Ysgol y Gymraeg, derbyniodd y cyfranogwyr eu tystysgrifau gan y newyddiadurwraig, darlledwraig a chyn fyfyrwraig Prifysgol Caerdydd, Sian Lloyd, ar ôl iddynt gwblhau eu cyrsiau'n llwyddiannus.

Mae'r cynllun yn fenter gwerth sawl miliwn o bunnoedd a ddyluniwyd i helpu gweithwyr proffesiynol sy'n addysgu i godi safon eu Cymraeg ac i fagu'r hyder i ddefnyddio'r iaith gyda'r nod gyffredinol o wella safonau mewn addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae cyrsiau lefel Sylfaenol a chyrsiau lefel mynediad yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, a chyrsiau lefel uwch yng Nghaerdydd a rhanbarth y de ddwyrain yn cael eu cyflwyno gan Ysgol y Gymraeg.

Dywedodd Lowri Davies, cydlynydd y Cynllun yng Nghaerdydd: "Roedd yn hyfryd cael cyfle i ddathlu cyflawniadau'r ymarferwyr ac i glywed cynifer ohonynt yn defnyddio'r Gymraeg yn hyderus."

Rhannu’r stori hon