Ewch i’r prif gynnwys

2012

Llwybr Newydd tuag at Wyddor Gymdeithasol

21 Mehefin 2012

Dysgu Gydol Oes yn agor llwybr newydd i fyfyrwyr aeddfed.

Rhannu arbenigedd

21 Mehefin 2012

Cymru’n arwain y ffordd ar ddatblygiadau mewn triniaeth ar gyfer canser yr ysgyfaint.

Rhannu eu hanes

21 Mehefin 2012

Y Brifysgol yn helpu cymuned Caerau a Threlái i ganfod eu treftadaeth.

Queen’s birthday honours

19 Mehefin 2012

Recognition in the Queen’s Birthday Honours.

Gwobr Ysbrydoli Cymru

15 Mehefin 2012

Nod y gwobrau, a gaiff eu trefnu gan y Sefydliad Materion Cymreig ar y cyd â’r Western Mail, yw gwobrwyo a chydnabod pobl sy’n cael effaith ddwys ar fywyd a chymdeithas Cymru. Noddwyd categori gwobr Addysgwr gan y Brifysgol, ac fe’i cyflwynwyd gan yr Athro Jonathan Osmond, Dirprwy Is-ganghellor Addysg a Myfyrwyr.

Canfyddiad annisgwyl yn datgelu targed therapiwtig posibl

15 Mehefin 2012

Mae canfyddiad annisgwyl am sut mae’r corff yn rheoli’r broses o ladd celloedd wedi datgelu targed therapiwtig newydd posibl.

Gwrthsefyll temtasiwn

15 Mehefin 2012

Mae ymchwil newydd gan seicolegwyr ym Mhrifysgol Caerwysg a Phrifysgol Caerdydd yn dangos y gall pobl hyfforddi eu hymennydd i ddod yn llai byrbwyll, gan arwain at gymryd llai o risgiau wrth gamblo.

Y Dirprwy Brif Weinidog yn cyflwyno Darlith Flynyddol Canolfan Llywodraethiant Cymru 2012

15 Mehefin 2012

Mae Dirprwy Brif Weinidog y Deyrnas Unedig ac Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol wedi cyflwyno’i farn am ddyfodol datganoli yng Nghymru yn ystod darlith yng Nghaerdydd yr wythnos hon.

Araith Milliband yn Amlygu Materion sy’n gysylltiedig ag Ymchwil Prifysgol Caerdydd

15 Mehefin 2012

Canfu’r adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Ionawr gan Ganolfan Llywodraethu Cymru, Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus (IPPR) a Sefydliad Llywodraethu (Prifysgol Caeredin), fod mwy o bobl yn blaenoriaethu eu hunaniaeth Seisnig dros eu hunaniaeth Brydeinig yn sgil datganoli. Daeth i’r casgliad hefyd fod angen i wleidyddion fynd i’r afael â’r ‘Cwestiwn Seisnig’ yn ei rinwedd ei hun waeth beth fydd yn digwydd o ran annibyniaeth i’r Alban, neu byddant mewn perygl o ddod dan y lach.

Dosbarth 2012 Caerdydd

13 Mehefin 2012

Mae’r Brifysgol yn awyddus i roi cyhoeddusrwydd i unrhyw stori ddiddorol neu anarferol sydd y tu ôl i’ch dyfarniad gradd.