Ewch i’r prif gynnwys

Llwybr Newydd tuag at Wyddor Gymdeithasol

21 Mehefin 2012

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

New Pathway to Social Science

Bellach mae gan fyfyrwyr aeddfed lwybr newydd tuag at radd i israddedigion mewn Gwyddor Gymdeithasol yng Nghaerdydd.

Cafodd y llwybr ei gynllunio'n benodol i ateb gofynion myfyrwyr aeddfed. Mae'r flwyddyn gyntaf o astudio yn digwydd yn rhan-amser yng Nghanolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes cyn i fyfyrwyr fynd i astudio yn yr Ysgol Gwyddor Gymdeithasol. Mae hyn yn golygu y gall myfyrwyr ddechrau eu hastudiaethau mewn amgylchedd cyfeillgar ac anffurfiol lle bydd ganddynt diwtor personol a fydd yn eu cynghori drwy'r amser hyd nes iddynt raddio. Cynlluniwyd y llwybr arbenigol i ddarparu oedolion â'r wybodaeth, sgiliau a pharatoad deallusol sydd eu hangen i astudio ar gyfer gradd. Hefyd, bydd unigolion yn elwa ar ddatblygiad addysgol, arweiniad a chymorth oddi mewn i amserlen sy'n rhoi ystyriaeth i ffordd o fyw ac ymrwymiadau oedolion prysur.

Dywedodd Jan Stephens, cydlynydd y Llwybr at Wyddor Gymdeithasol: "Mae'r Llwybr newydd hwn yn gyfle gwirioneddol i fyfyrwyr sydd ag ymrwymiadau a chyfrifoldebau i ddechrau eu gradd trwy astudio'n rhan-amser a chael cyfle hefyd i fanteisio ar ddiwylliant Prifysgol Caerdydd."

Mae gwybodaeth am ariannu ar gael yn yr adran Funding your Learning yn www.cardiff.ac.uk/learn. Mae modd diystyru tâl ar gyfer y rhai sy'n derbyn budd-daliadau'r Adran Gwaith a Phensiynau neu sy'n hawlio credydau treth.

Bydd y Llwybr at Wyddor Gymdeithasol yn dechrau ym mis Medi. I gael rhagor o wybodaeth, byddwch cystal â chysylltu â Jan Stephens ar StephensJ4@cardiff.ac.uk.

Mae manylion ar gael yn www.cardiff.ac.uk/learn/pathwaytosocsi neu wrth ffonio

029 2087 0000 .

Rhannu’r stori hon