Ewch i’r prif gynnwys

2012

The UK national ecosystem assessment, what next?

3 Gorffennaf 2012

Professor Terry Marsden has been appointed a member of the Expert Panel providing advice on the next stage of the UK national ecosystem assessment.

Darpar gyfreithwyr yn cael blas ar y proffesiwn

3 Gorffennaf 2012

Bydd disgyblion o ysgolion yng nghymoedd Caerdydd ac Abertawe’n cael trafodaeth yr wythnos hon â phrif gynghorydd cyfreithiol Llywodraeth Cymru ynghylch a ddylai Cymru gael awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân.

Rural Alliances launched to help rural vibrancy

2 Gorffennaf 2012

Professor Terry Marsden has been appointed to the Policy and Advisory Panel of an exciting new €10million initiative which will benefit rural communities and promote best practice between different EU regions.

Adolygiad o dynnu nwy siâl

29 Mehefin 2012

Gall ffracio fod yn ddiogel os ceir arferion gorau a rheoli effeithiol.

Llwyfan newydd ar gyfer arbenigedd operatig

29 Mehefin 2012

Lansio cydweithio rhyngddisgyblaethol.

Tirlithriad yn Wganda

29 Mehefin 2012

Yn ystod taith i Wganda ar ran Vale fôr Africa gwelodd yr Athro Tim Wess, Dirprwy Is-ganghellor Ystadau, olion y tirlithriadau a ddinistriodd dri phentref ar lechweddau Mynydd Elgon.

Helpu elusennau i lwyddo

29 Mehefin 2012

Myfyrwyr Caerdydd yn helpu i ddatblygu syniadau busnes.

Darganfod y crater ardrawiad hynaf erioed

28 Mehefin 2012

Gwyddonydd o Gaerdydd yn helpu i ddatgelu tystiolaeth o wrthdrawiad yn yr Ynys Las.

Gyrru ymlaen ymchwil ar gerbydau trydanol

27 Mehefin 2012

Canolfan newydd amlddisgyblaethol i helpu datblygu arloesedd pellach mewn cerbydau trydan.

Croesawu myfyrwyr Fulbright i Gymru

26 Mehefin 2012

Caerdydd yn cynnal ail Sefydliad Haf ar y cyd ar gyfer myfyrwyr blaenllaw o’r UD.