Ewch i’r prif gynnwys

Dethol modiwlau

Diweddarwyd: 16/08/2022 16:28

Manylion y modiwlau dewisol sydd ar gael i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf neu fyfyrwyr ar raglenni cyfnewid.

Gall fod angen i rai myfyrwyr newydd y flwyddyn gyntaf neu fyfyrwyr cyfnewid ddewis modiwlau dewisol fel rhan o'u proses cofrestru. Bydd hwn yn cael ei wneud yn amlwg i chi fel rhan o'r dasg cofrestru ar-lein.

Modiwlau annibynnol blwyddyn un

Modiwlau sydd ar gael i'w dewis gan fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sy'n astudio rhaglen sy'n eu galluogi i astudio modiwlau annibynnol sy'n cael eu cynnig gan Ysgolion eraill.

Canllaw modiwlau i fyfyrwyr ar raglenni cyfnewid

Modiwlau sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr ar raglenni cyfnewid lle mae ei Hysgol Gartref yn eu caniatáu i astudio modiwlau Ysgolion eraill.