Ewch i’r prif gynnwys

Dethol modiwlau

Diweddarwyd: 10/08/2023 09:52

Manylion y modiwlau dewisol sydd ar gael i fyfyrwyr ar raglenni cyfnewid.

Gall fod angen i rai fyfyrwyr cyfnewid ddewis modiwlau dewisol fel rhan o'u proses cofrestru. Bydd hwn yn cael ei wneud yn amlwg i chi fel rhan o'r dasg cofrestru ar-lein.

Canllaw modiwlau i fyfyrwyr ar raglenni cyfnewid

Modiwlau sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr ar raglenni cyfnewid lle mae ei Hysgol Gartref yn eu caniatáu i astudio modiwlau Ysgolion eraill.