Ewch i’r prif gynnwys

Canllaw modiwlau i fyfyrwyr ar raglenni cyfnewid

Gall myfyrwyr rhaglenni cyfnewid astudio modiwlau dewisol os yw eich Ysgol gartref yn caniatáu astudio modiwlau o Ysgol arall.

Mae'r holl raglenni astudio, yn cynnwys modiwlau annibynnol, yn amodol ac yn dibynnu ar gymeradwyaeth eich Pennaeth Ysgol neu eu henwebai.

Myfyrwyr Erasmus

Fel myfyriwr Erasmus bydd gennych Ysgol 'gartref'. Dyma'r Ysgol academaidd a gychwynodd y broses cyfnewid i chi. Efallai fydd yr Ysgol hon yn eich caniatáu i astudio modiwlau Ysgolion eraill a dylech gysylltu â'r Ysgol yn uniongyrchol i drefnu i ddewis

Sut i ddewis eich modiwlau

Mae'n rhaid cytuno ar yr holl ddewisiadau modiwlau gyda'ch Ysgol Gartref fydd yn gallu rhoi arweiniad i chi ynglŷn â'r modiwlau sy'n addas:

  • pori'r catalog modiwlau ar gyfer myfyrwyr ar raglenni cyfnewid i ddewis y modiwlau yr hoffech eu hastudio
  • mynychu eich digwyddiad Ysgol Gartref i drafod eich dewis o fodiwlau
  • cytuno ar ddewis modiwlau gyda'ch Ysgol Gartref
  • gofyn am wybodaeth modiwlau wrth yr Ysgol arall
  • dewis yr holl fodiwlau ar gyfer y sesiwn academaidd drwy'r dasg dewis modiwlau ar SIMS ar-lein.

Myfyrwyr Cyfnewid Rhyngwladol ac Astudio Dramor

A chithau'n fyfyriwr Cyfnewid Rhyngwladol ac Astudio Dramor, bydd y tîm Astudio Dramor yn cysylltu â chi'n uniongyrchol i drafod eich Ysgol garetref a gwybodaeth am ddewis modiwlau.

Sut i ddewis eich modiwlau

  • bydd rhestr o fodiwlau wedi'u cymeradwyo ynghynt yn cael ei hanfon atoch drwy ebost gan y tîm Astudio Dramor
  • bydd angen i chi fynychu digwyddiad ymrestru i drafod eich dewis o fodiwlau
  • rhaid yna wneud cais i gymeradwyo modiwlau o'r Ysgol academaidd perthnasol
  • rhaid dewis pob modiwl ar gyfer y sesiwn academaidd drwy'r dasg dewis modiwlau ar SIMS ar-lein.

Dewis eich modiwlau

Mae'n rhaid i unrhyw fodiwlau rydych yn eu dewis cydweddu gyda'ch amserlen dysgu cyffredinol.  Dim ond wrth i chi gofrestru gyda'ch Ysgol Gartref y gallwch chi sefydlu hyn. Felly, rydym yn argymell eich bod yn dewis nifer o fodiwlau wrth gefn rhag ofn na fydd modd i chi gofrestru ar gyfer eich dewis cyntaf.

Os oes angen cymorth neu gyngor arnoch i gwblhau'r dasg hon, dylech gysylltu gyda'ch Ysgol Gartref neu'r tîm Astudio Dramor.

Newid eich dewis modiwlau

Ar ôl cofrestru i astudio modiwl, efallai y bydd hi'n bosibl i chi newid eich meddwl ond dim ond o fewn y pythefnos gyntaf o dymor yr Hydref (ar gyfer modiwlau sy'n dechrau bryd hynny). Yn yr un modd, o fewn y pythefnos gyntaf yn ystod Tymor y Gwanwyn (ar gyfer y modiwlau sy'n dechrau bryd hynny).  Bydd eich Ysgol Gartref neu'r tîm Astudio Dramor yn gallu'ch cynghori chi ynglŷn â'r broses i'w dilyn os hoffech chi newid eich dewis modiwlau.

Newid neu dynnu modiwlau'n ôl

Mae'r modiwlau a hysbysebwyd neu a gyfeiriwyd atynt yn y catalog modiwlau yn gallu newid neu'n gallu cael eu tynnu'n ôl cyn neu ar ôl detholiad.

Nid yw Prifysgol Caerdydd yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw newidiadau neu gyfyngiadau o'r fath ar fodiwlau neu dynnu modiwlau'n ôl.  Gall resymau sy'n achosi newid neu dynnu modiwlau'n ôl gynnwys diffyg aelodau allweddol o staff neu nifer annigonol o myfyrwyr yn dymuno astudio'r modiwlau.