Ewch i’r prif gynnwys

Defnyddio eich porth SIMS ar-lein

Diweddarwyd: 11/07/2023 11:30

Gwybodaeth am eich porth ar-lein System Rheoli Gwybodaeth Myfyrwyr (SIMS), gan gynnwys sut i gael mynediad ato a beth i'w wneud os na allwch fewngofnodi.

Mae eich porth SIMS ar-lein yn caniatáu ichi:

  • cofrestru ar-lein cyflawn
  • dewis modiwlau
  • gofyn am newidiadau i'ch rhaglen astudio
  • cadw eich manylion personol
  • mynediad at hanes academaidd
  • profi eich statws myfyriwr a thalu ffioedd dysgu.
  • hysbysu'r brifysgol o'ch bwriad i dynnu'n ôl
  • ofyn am Ohiriad Astudiaethau (gohirio astudiaeth).

Mae'n bwysig eich bod yn cadw'ch manylion yn gywir ac yn gyfredol ar SIMS a rhoi gwybod i'r brifysgol am unrhyw newidiadau.

Mae eich data a gedwir ar SIMS wedi’i ddiogelu gan Ddeddf Diogelu Data 1998.

Mynediad i SIMS

Methu mynd ar wefan SIMS

Gwnewch yn siŵr eich bod yn teipio’r URL - http://sims.cf.ac.uk - i’r bar cyfeiriad ar frig eich sgrin ac nid i beiriant chwilio (er enghraifft Google).

Os ydych yn ceisio ymweld â SIMS y tu allan i’ch cartref - er enghraifft, yn eich gwaith - mae’n bosibl ei fod wedi cael ei rwystro gan y sefydliad. Cysylltwch â'ch gweinyddwr rhwydwaith am gyngor.

Methu mewngofnodi

Wedi anghofio’r cyfrinair

Os ydych yn fyfyriwr newydd, byddwn wedi rhoi cyfrinair i chi yn y cam ymgeisio ac yna gofyn i chi newid y cyfrinair i rywbeth mwy cofiadwy.

Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair , efallai eich bod wedi llenwi cwestiynau diogelwch a fydd yn caniatáu i chi ailosod eich cyfrinair. Fel arall, ar y sgrin mewngofnodi i SIMS, gallwch glicio ar y ddolen 'wedi anghofio'ch cyfrinair' i ddewis anfon cod ailosod i'r cyfeiriad e-bost neu'r rhif ffôn symudol sydd wedi'i gofnodi ar SIMS yn dilyn eich cais.

Ni ddylech rannu eich manylion mewngofnodi na'ch cyfrineiriau â phobl eraill.

Ateb y cwestiynau diogelwch yn gywir

Os ydych wedi cyflwyno eich enw a’ch cyfrinair yn llwyddiannus, ond yn methu ag ateb y cwestiynau diogelwch, gwiriwch eich bod yn nodi’r rhif myfyriwr cywir (i’w gael ar frig unrhyw gyfathrebu’n ymwneud â chofrestru).

Dylech hefyd wneud yn siŵr eich bod yn cyflwyno eich dyddiad geni yn y fformat dd/mm/bbbb.

Nid yw eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair yn gweithio

Gwiriwch eich bod yn teipio eich enw a’ch cyfrinair ym Mhrifysgol Caerdydd yn y meysydd cywir. Os bydd neges camgymeriad yn ymddangos, gwnewch nodyn o hyn os byddwch angen cysylltu â ni am help.

Dal i gael trafferth?

Os oes gennych gwestiynau ynghylch cofrestru ar-lein – naill ai o ran mynd ar SIMS neu o ran cywirdeb data - cysylltwch â’r tîm Cofrestru drwy Cyswllt Myfyriwr neu dros y ffôn. Os yn bosib, gwnewch nodyn o unrhyw negeseuon gwall y byddwch yn eu derbyn.

Ymholiadau ymrestru

Os yw eich ymholiad yn gysylltiedig â ffioedd, cysylltwch â'r tîm Cyllid.

Ymholiadau ffioedd dysgu gan fyfyrwyr

Mae cofrestru ar-lein yn orfodol, ac rydym yn argymell eich bod yn ei gwblhau cyn i chi gyrraedd yng Nghaerdydd - ond os nad oes gennych fynediad i gyfrifiadur neu yn methu mynd ar-lein, gallwch gofrestru wrth i chi gyrraedd yn y Brifysgol yn un o'n lleoliadau cofrestru lle bydd staff ar gael i helpu.

Gallwch wneud hyn wrth bwynt casglu Carden Adnabod Myfyriwr.