Ewch i’r prif gynnwys

Defnyddio system SIMS ar-lein

Mae SIMS (System Rheoli Gwybodaeth Myfyrwyr) yn eich galluogi i gael mynediad ac i newid eich cofnod myfyriwr neu wneud cais am gadarnhad o’ch statws myfyriwr.

Yn ogystal â bod yn brif borth i gofrestru drwyddi, dewis modiwlau a thalu ffioedd, mae’r system hefyd yn rheoli gwybodaeth am eich astudiaeth. Mae hyn yn cynnwys manylion personol, hanes academaidd, modiwlau a rhaglenni.

Mae’n bwysig iawn eich bod yn darparu’r wybodaeth gywir ac eich bod yn rhoi gwybod i’r Brifysgol ar unwaith am unrhyw newidiadau i’ch amgylchiadau.

Mae’r wybodaeth a gynhwysir ar SIMS yn cynnwys data personol ar y cyfan, hynny yw, gwybodaeth y gellir ei ddefnyddio fel ffordd o adnabod unigolyn byw. Felly, mae’n cael ei ddiogelu gan Ddeddf Diogelu Data 1998.

Problemau cyffredin gyda SIMS

Methu mynd ar wefan SIMS

Gwnewch yn siŵr eich bod yn teipio’r URL - http://sims.cf.ac.uk - i’r bar cyfeiriad ar frig eich sgrin ac nid i beiriant chwilio (er enghraifft Google).

Os ydych yn ceisio ymweld â SIMS y tu allan i’ch cartref - er enghraifft, yn eich gwaith - mae’n bosibl ei fod wedi cael ei rwystro gan y sefydliad. Cysylltwch â'ch gweinyddwr rhwydwaith am gyngor.

Methu mewngofnodi

Wedi anghofio’r cyfrinair

Os ydych yn fyfyriwr newydd, byddwn wedi rhoi cyfrinair i chi yn y cam ymgeisio ac yna gofyn i chi newid y cyfrinair i rywbeth mwy cofiadwy.

Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair , efallai eich bod wedi llenwi cwestiynau diogelwch a fydd yn caniatáu i chi ailosod eich cyfrinair. Fel arall, ar y sgrin mewngofnodi i SIMS, gallwch glicio ar y ddolen 'wedi anghofio'ch cyfrinair' i ddewis anfon cod ailosod i'r cyfeiriad e-bost neu'r rhif ffôn symudol sydd wedi'i gofnodi ar SIMS yn dilyn eich cais.

Ni ddylech rannu eich manylion mewngofnodi na'ch cyfrineiriau â phobl eraill.

Ateb y cwestiynau diogelwch yn gywir

Os ydych wedi cyflwyno eich enw a’ch cyfrinair yn llwyddiannus, ond yn methu ag ateb y cwestiynau diogelwch, gwiriwch eich bod yn nodi’r rhif myfyriwr cywir (i’w gael ar frig unrhyw gyfathrebu’n ymwneud â chofrestru).

Dylech hefyd wneud yn siŵr eich bod yn cyflwyno eich dyddiad geni yn y fformat dd/mm/bbbb.

Nid yw eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair yn gweithio

Gwiriwch eich bod yn teipio eich enw a’ch cyfrinair ym Mhrifysgol Caerdydd yn y meysydd cywir. Os bydd neges camgymeriad yn ymddangos, gwnewch nodyn o hyn os byddwch angen cysylltu â ni am help.

Dal i gael trafferth?

Os oes gennych gwestiynau ynghylch cofrestru ar-lein – naill ai o ran mynd ar SIMS neu o ran cywirdeb data - cysylltwch â’r tîm Cofrestru drwy Cyswllt Myfyriwr neu dros y ffôn. Os yn bosib, gwnewch nodyn o unrhyw negeseuon gwall y byddwch yn eu derbyn.

Ymholiadau ymrestru

Os yw eich ymholiad yn gysylltiedig â ffioedd, cysylltwch â'r tîm Cyllid.

Ymholiadau ffioedd dysgu

Mae cofrestru ar-lein yn orfodol, ac rydym yn argymell eich bod yn ei gwblhau cyn i chi gyrraedd yng Nghaerdydd - ond os nad oes gennych fynediad i gyfrifiadur neu yn methu mynd ar-lein, gallwch gofrestru wrth i chi gyrraedd yn y Brifysgol yn un o'n lleoliadau cofrestru lle bydd staff ar gael i helpu.

Gallwch wneud hyn wrth bwynt casglu Carden Adnabod Myfyriwr.