Ewch i’r prif gynnwys

Ensemble Gamelan Nogo Abang

Taith fideo Gamelan

Mae Nogo Abang yn golygu draig goch yn Jafaneg ac mae'n cysylltu'r dreigiau sydd wedi'u cerfio'n draddodiadol ar offerynnau gamelan â'r ddraig Gymreig.

Gamelan yw ensembles taro efydd Java a Bali, sy'n cynnwys amrywiaeth o gongiau a metelau eraill wedi'u gosod ar fframiau pren wedi'u cerfio'n gywrain a'u paentio â lliwiau byw.

Cyn pandemig y coronafeirws yn 2020, roedd Naga Abang yn nodwedd sefydledig ac annwyl iawn o fywyd cerddorol ym Mhrifysgol Caerdydd. Ei uchafbwynt oedd taith maes tair wythnos i Surakarta, Indonesia yn 2018. Yno astudiodd y grŵp yn Sefydliad Celfyddydau Indonesia gan ymgymryd â rhaglen o berfformiadau mewn ysgolion, palasau a theatrau i brofi'r gamelan yng nghyd-destun ehangach cymdeithas Indonesia.

Ail-lansiwyd Naga Abang ym mis Ionawr 2023 gyda dyfodiad set o offerynnau ysblennydd, newydd eu comisiynu o ddinas Surakarta yn Indonesia.

Mae aelodau Naga Abang yn dysgu ac yn perfformio repertoire Jafanaidd clasurol ochr yn ochr ag ystod o genres Jafanaidd poblogaidd sy'n cael eu chwarae ar offerynnau gamelan. Yn ogystal â'r offerynnau taro efydd sy'n rhan o graidd y Gamelan, mae yna hefyd rôl allweddol i leiswyr mewn repertoire mwy datblygedig. Addysgir darnau trwy gyfuniad o ddysgu trwy glust, cofio a darllen nodau i greu repertoire eang.

Dim ond myfyrwyr Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd all ymuno ag Ensemble Gamelan Naga Abang. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Elin Jones - JonesE159@caerdydd.ac.uk

Arweinydd yr Ensemble: Pete Smith