Ewch i’r prif gynnwys

Cerddorfa Symffoni Prifysgol Caerdydd

Mae'r Gerddorfa Symffoni yn cynnwys tua 120 o chwaraewyr bob blwyddyn.

Mae aelodau’r Gerddorfa Symffoni yn cynnwys myfyrwyr o'r Ysgol Gerdd yn bennaf, ond mae nifer sylweddol o fyfyrwyr o Ysgolion eraill yn llwyddiannus yng nghlyweliadau’r Brifysgol bob blwyddyn, gan gynrychioli Peirianneg, Ieithoedd Modern, Meddygaeth, Ffiseg, y Gyfraith, Seicoleg a mwy .

  • Wedi gwneud clyweliad: Angen clyweliad
  • Arweinydd Mark Eager
  • Sesiynau Ymarfer Dydd Llun, 18:05-21:00, Neuadd Gyngerdd

Mae'r Gerddorfa Symffoni yn agored i holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd gyda chlyweliadau yn cael eu cynnal bob mis Medi. I gael rhagor o wybodaeth am glyweliadau, cysylltwch â chapmanc15@caerdydd.ac.uk.

Mae'r Gerddorfa yn cyflwyno amrywiaeth o berfformiadau cyffrous mewn nifer o leoliadau yn Ne Cymru, gan gynnwys Neuadd Dewi Sant a BBC Hoddinott Hall. Mae'r gerddorfa wedi mynd ar deithiau i Tsieina, Gwlad Belg, yr Almaen a Ffrainc ac yn gobeithio teithio eto yn 2019.

Fe wnaethon ni ryddhau ein CD cyntaf yn 2014, gyda gweithiau gan William Mathias a chyn-fyfyrwyr yr Ysgol Gerdd, Yfat Soul Zisso a Morfydd Owen, yn ogystal â fersiwn 1881 o Totentanz gan Liszt nad yw’n cael ei pherfformio’n aml..

Roedd ein hail CD a ryddhawyd yn cynnwys recordiadau o’r perfformiadau cyntaf yn y byd o ddau waith gan Claude Debussy. Roedd y ddau ddarn - Prélude à l'histoire de Tristan a No-Ja-Li ou Le Palais du Silence - heb eu gorffen pan fu Debussy farw ym 1918. Ers hynny, maen nhw wedi cael eu gorffen a’u sgorio ar gyfer cerddorfa gan Robert Orledge, arbenigwr blaenllaw mewn cerddoriaeth Ffrengig, a chawsant eu perfformio'n gyhoeddus am y tro cyntaf gan Gerddorfa Symffoni Prifysgol Caerdydd a Mark Eager ym mis Mawrth 2015 yn rhan o wŷlCity of Light Cerddorfa Philharmonia.

Dywedodd adolygiad diweddar o'r CD yn The Times: “Y peth newydd a’m gwefreiddiodd yn fawr yr wythnos hon oedd sgôr bale Tsieineaidd Debussy, No-ja-la - darn anorffenedig arall, a oedd i’w pherfformio’n wreiddiol ar lwyfan yn Llundain ar ffurf rifiw ym 1914, ond sydd wedi cael bywyd newydd yn fwy diweddar mewn ail-gread arbennig o effeithiol gan Robert Orledge. Ei pherfformiad am y tro cyntaf gan gerddorion gwych Prifysgol Caerdydd yw uchafbwynt City of Light: New Discoveries.”

Mae'r ddau CD yn cael eu rhyddhau ar label Prima Facie.

Arweinydd Mark Eager

Mark Eager
Mark Eager

Mae Mark Eager yn arweinydd cyffrous gydag ystod eang o wybodaeth yn y maes cerddorfaol. Fe'i penodwyd yn Arweinydd y Gerddorfa Symffoni yn 2008.

Cefnogir ei waith fel arweinydd gan ei brofiad fel unawdydd o safon fyd-eang a Phrif Chwaraewr Trombôn gyda Cherddorfa Genedlaethol Cymru'r BBC rhwng 1993 a 2006.

O dan ei arweiniad ef, mae'r gerddorfa yn cyflawni llwyddiant addysgol a cherddorol sylweddol, gan gynnwys cryn glod am berfformiadau o 6ed Symffoni Tchaikovsky a Symffoni 1af Mahler yn benodol.

Mae'n aml yn cael ei ganmol am ei ddealltwriaeth aeddfed, ei gerddoriaeth feddylgar a'i feistrolaeth ar y gerddorfa.

Mae Mark hefyd yn Brif Arweinydd a Chyfarwyddwr Artistig The Welsh Sinfonia. Mae ei gyfeiriad clir, hynod gerddorol a'i ddealltwriaeth helaeth o briod-ddulliau cerddorol wedi datblygu'r ensemble dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf yn gerddorfa siambr orau Cymru.

Eager held the orchestra with poise and elegance.

The Western Mail

Mae'n teithio'n helaeth ledled y byd ac yn cynnal preswyliadau blynyddol yn Sydney, Melbourne, Cairns a Tasmania. Ar daith ddiweddar i Melbourne, bu Mark yn gweithio gyda thua 6,000 o fyfyrwyr yn 'fyw' ac wrth ffrydio i bedwar ban byd ar y rhyngrwyd, er clod mawr.