Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Student playing the piano

Rydym ni’n ganolfan greadigol a chynhwysfawr ar gyfer ymchwil, cyfansoddi a pherfformiadau cerddorol rhagorol.

Rydym yn falch i fod yn ail ymhlith adrannau cerddoriaeth prifysgolion y DU am ansawdd ein hamgylchedd ymchwil, ac yn wythfed ar gyfer rhagoriaeth ymchwil yn gyffredinol, yn asesiad diweddaraf llywodraeth y DU o ymchwil ar draws y DU.

Rydym ni’n cyfuno arbenigedd ymchwil cydnabyddedig mewn meysydd penodol gydag ymrwymiad i’r byd ysgolheigaidd ehangach ac ymdeimlad clir o’n rôl ym mywyd diwylliannol y brif ddinas.

Mae cydweithio strategol gyda chyrff rhyngwladol, gan gynnwys Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Opera Cenedlaethol Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, yn caniatáu i ni wneud cyfraniadau helaeth i fyd cerddoriaeth, o fewn academia a thu hwnt.

Mae ein dull holistig o weithio yn helpu ein hymchwilwyr i gydweithio ar draws ffiniau disgyblaethol confensiynol. Mae cerddoleg ac ethnogerddoleg yn dod ynghyd mewn dealltwriaeth gyffredin o gerddoriaeth fel ymarfer diwylliannol; mae ymchwil cerddoleg yn bwydo i ddamcaniaeth a phrosesau cyfansoddi. Ymhellach, mae arbenigwyr perfformio hanesyddol yn ymwneud yn weithredol gyda pherfformio fel ymarferwyr a/neu ymgynghorwyr.

Yn y pen draw, mae ein holl waith yn deillio o’n cariad ni i gyd am gerddoriaeth. Drwy gyhoeddiadau, gweithgareddau ymestyn ac ymgysylltu cyhoeddus, rydym ni’n tanio’r dychymyg ac yn goleuo ymarfer.