Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau

Rydym ni’n ganolfan uchelgeisiol ar gyfer astudio cerddoriaeth ar bob lefel.

Mae’r amrywiaeth eang o brofiad ymhlith ein staff yn sicrhau ein bod yn darparu amgylchedd sy’n eich annog a’ch cefnogi i ddilyn elfennau craidd eich astudiaethau cerddorol a meithrin eich syniadau a’ch arbenigedd cerddorol eich hun.

Israddedig

Israddedig

I fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn ymwneud â cherddoriaeth mewn ffordd ymarferol, ysgolheigaidd a chreadigol.

Ôl-raddedig a addysgir

Ôl-raddedig a addysgir

Gwireddwch eich potensial a datblygwch arbenigedd gyda’n MA mewn Cerddoriaeth.

Ymchwil ôl-raddedig

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein hymchwilwyr ôl-raddedig yn arbenigo yn un o’r meysydd hyn: Cyfansoddi; Cerddoleg (gan gynnwys Ethnogerddoleg a Cherddoriaeth Boblogaidd); a Pherfformio.

Gweithdai a dosbarthiadau meistr

Gweithdai a dosbarthiadau meistr

Mae gweithdai a dosbarthiadau meistr yn cyfoethogi profiad y myfyrwyr o ran cyfansoddi a pherfformio.

Cyfleoedd cyfrwng Cymraeg

Cyfleoedd cyfrwng Cymraeg

Rydym yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr i astudio cyrsiau israddedig yn gyfan gwbl neu'n rannol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Bywyd myfyrwyr

Bywyd myfyrwyr

Mae Caerdydd yn lleoliad da i astudio cerddoriaeth. Mae diwylliant celfydd cyfoethog y ddinas yn cyfuno â thraddodiadau cerddorol cryf gyda thueddiadau cyfoes.