Ewch i’r prif gynnwys

Ensemble Baróc Prifysgol Caerdydd

Grŵp newydd ei greu yw Ensemble Baróc sy'n canolbwyntio ar gerddoriaeth a gyfansoddwyd ar gyfer côr SSAA i fenywod ar y cyd â chyfeiliant cerddorfaol a/neu allweddellau, a byddan nhw’n ymdrin â repertoire yr 17eg a'r 18fed ganrif.

Yn y cyngerdd cyntaf a berfformiwyd yn ystod Semester y Gwanwyn 2022 roedd cerddoriaeth y corau merched a menywod ifanc Ospedale o Fenis, a chafwyd gweithiau gan Vivaldi, Porpora a Galuppi, yn ogystal ag eitemau gan Marianna Martines ac Isabella Leonarda.

Cynhelir clyweliadau bob blwyddyn ar gyfer lleoedd yn y côr. Mae croeso i fyfyrwyr nad ydyn nhw’n astudio cerddoriaeth, er bod y rhan fwyaf o’r cantorion yn dod o'r Ysgol Cerddoriaeth.

  • Wedi gwneud clyweliad: Angen clyweliad
  • Arweinydd: Peter Leech
  • Sesiynau ymarfer: Prynhawniau Mercher, 16:15-18:00, y Neuadd Gyngerdd

Mae'r Ensemble Baróc yn agored i holl fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd a bydd clyweliadau yn cael eu cynnal bob mis Medi. I gael rhagor o wybodaeth am glyweliadau, cysylltwch â Elin Jones, jonese159@caerdydd.ac.uk.

Arweinydd Peter Leech

Peter Leech
Peter Leech

Dechreuodd Peter Leech ei yrfa gerddorol yn Awstralia fel bachgen soprano ac yn ddiweddarach bu'n gweithio fel arweinydd proffesiynol yn Adelaide, Melbourne, a Sydney, cyn symud i'r DU ym 1996 i ymgymryd â PhD mewn Cerddoriaeth gyda Dr. Peter Holman MBE.

Yn 2003, enillodd Peter y Wobr Gyntaf yng Nghystadleuaeth Ryngwladol Mariele Ventre ar gyfer Arweinyddion Corawl (Bologna), ac ers hynny mae wedi datblygu enw da yn y DU a thramor ar gyfer dehongliadau ffres, arloesol a deinamig o amrywiaeth eang o repertoire corawl, gan amrywio o bolyffoni cynnar i gerddoriaeth gyfoes. Mae'r rhestr o ensemblau lleisiol y mae wedi'u harwain yn cynnwys The Song Company (Sydney), Coro Euridice (Bologna), y City of Oxford Choir, y Cathedral Singers of Christ Church Rhydychen, y Bristol Bach Choir, Côr Cerddorfa Genedlaethol Brenhinol yr Alban, Collegium Singers, Harmonia Sacra a Cappella Fede. Gyda The Song Company a Harmonia Sacra mae Peter wedi recordio CDs ar gyfer Tall Poppies a Nimbus Alliance, ac mae hefyd wedi ymddangos fel canwr ensemble ar label Hyperion.

Wedi'i hyfforddi’n wreiddiol fel arweinydd cerddorfaol (ar ôl astudio’r feiolín a’r allweddell), mae Peter hefyd wedi cydweithio â llawer o ensemblau offerynnol cyfnod blaenllaw yn y DU gan gynnwys Canzona a Frideswide Ensemble. Ar ôl sawl blwyddyn fel canwr proffesiynol yn Llundain, mae Peter wedi ymgartrefu yng Ngogledd Gwlad yr Haf ers 2009. Fe'i penodwyd yn Ddarlithydd Cyswllt yn yr Ysgol Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2015.