Ewch i’r prif gynnwys

Gweithio gyda San Steffan

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

The Houses of Parliament at Westminster

Bydd gweld sut mae'r Senedd yn gweithio yn eich helpu i ddeall y rhannau damcaniaethol o'ch gradd.

Rydym yn un o grŵp dethol o brifysgolion sy’n gweithio mewn partneriaeth â San Steffan i gynnig yr unig fodiwl ‘seneddol’ addysg uwch a gymeradwywyd yn ffurfiol gan Senedd y DU.

Wedi’i addysgu ar y cyd gan diwtoriaid yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth a swyddogion o Senedd y DU, mae ein modiwl Astudiaethau Seneddol ar gael ar hyn o bryd yn nhrydedd flwyddyn ein graddau Gwleidyddiaeth (anrhydedd sengl a chydanrhydedd), ac mae’n archwilio sut mae Seneddau a deddfwrfeydd yn gweithredu, yn nhermau rheolau a gweithdrefnau ffurfiol, a phrosesau a pherthnasoedd anffurfiol sy'n deillio o ddiwylliannau, arferion a thraddodiadau. Sut mae deddfau'n cael eu creu? Sut mae ASau yn dwyn llywodraethau i gyfrif? O ba gefndiroedd y mae ASau yn dod, a beth mae bod yn AS yn ei olygu? Sut y gellid diwygio Tŷ’r Arglwyddi?

Prif ffocws y modiwl yw Tŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi, ond mae’r modiwl hefyd yn ystyried Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a Chynulliad Gogledd Iwerddon, Senedd Ewrop, yn ogystal â phensaernïaeth a chynllun ffisegol deddfwrfeydd, a chynrychiolaeth y cyfryngau o sefydliadau o'r fath.