Ewch i’r prif gynnwys

Pro bono

Mae Uned Pro Bono Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr helpu aelodau'r gymuned gyda materion cyfreithiol, yn gwbl rhad ac am ddim.

Sicrhau diogelwch a lles ein staff, ein myfyrwyr a'n cleientiaid oedd ein blaenoriaeth yn ystod pandemig COVID-19. Mae hyn wedi golygu bod yr ystod eang o gynlluniau pro bono a gynigiwn fel arfer wedi'u gohirio drwy gydol blwyddyn academaidd 2020/21.

Rhestrir ar y tudalennau gwe hyn y cynlluniau a oedd ar gael yn gyffredinol cyn y pandemig. Nid ydynt yn cynrychioli ein portffolio presennol, sy'n cael ei adolygu a chaiff ei ddiweddaru yn ystod y flwyddyn academaidd hon (2021/22).

Os ydych yn ddarpar fyfyriwr neu'n gynrychiolydd o sefydliad sy'n dymuno gweithio gyda ni, anfonwch ebost at probono@caerdydd.ac.uk gydag unrhyw ymholiadau.

Gan weithio gyda chyfreithwyr ac amrywiaeth o sefydliadau, rydym yn rhoi dechrau da i'n myfyrwyr yn eu gyrfa gyfreithiol drwy ganiatáu iddynt ddatblygu eu sgiliau mewn gofal cleientiaid, ymchwil gyfreithiol, ysgrifennu a siarad cyhoeddus drwy weithio ar achosion go iawn cyn iddynt adael y brifysgol.

Goruchwylir myfyrwyr gan gyfreithwyr cymwys ar waith achos sy'n cwmpasu meysydd megis rheoleiddio a chynigion amgylcheddol, camweinyddu cyfiawnder, cymorth i bobl ag anableddau dysgu, cynrychiolaeth i geiswyr lloches ac adennill ffioedd cartrefi gofal a dalwyd yn anghywir.

Dysgwch am ein hanes ac am ein portffolio o waith.

Mae ein myfyrwyr a'n staff yn gweithio i helpu pobl sydd wedi'u cael yn euog o droseddau ar gam.

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i helpu pobl â materion cyfreithiol, yn gwbl rhad ac am ddim.

Mae ein harbenigwyr academaidd a'n staff gwasanaethau proffesiynol yn goruchwylio amrywiaeth o gynlluniau pro bono.