Ewch i’r prif gynnwys

Pro bono

Mae Uned Pro Bono Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr helpu aelodau'r gymuned gyda materion cyfreithiol, yn gwbl rhad ac am ddim.

Oherwydd pandemig y coronafeirws, cafodd nifer o'n cynlluniau pro bono eu gohirio yn anffodus. Wrth i'r flwyddyn academaidd ddechrau ar gyfer 2022/23 rydym wedi ail-lansio nifer o'n cynlluniau.

Fodd bynnag, wrth i ni werthuso ein cynnig (cyflwyno, ail-lansio, a dod â rhai cynlluniau i ben) mae'r rhai a restrir yma yn arwydd o'r ystod o gynlluniau yr ydym wedi'u cynnig. Bydd rhestr ddiweddaraf o'r cynlluniau sydd ar gael ar-lein maes o law.

Felly, os ydych yn ddarpar fyfyriwr a hoffai siarad â ni am ein darpariaeth bresennol, neu'n gynrychiolydd o sefydliad sy'n dymuno gweithio gyda ni, anfonwch ebost at probono@caerdydd.ac.uk gydag unrhyw ymholiadau.

Gan weithio gyda chyfreithwyr ac amrywiaeth o sefydliadau, rydym yn rhoi dechrau da i'n myfyrwyr yn eu gyrfa gyfreithiol drwy ganiatáu iddynt ddatblygu eu sgiliau mewn gofal cleientiaid, ymchwil gyfreithiol, ysgrifennu a siarad cyhoeddus drwy weithio ar achosion go iawn cyn iddynt adael y brifysgol.

Goruchwylir myfyrwyr gan gyfreithwyr cymwys ar waith achos sy'n cwmpasu meysydd megis rheoleiddio a chynigion amgylcheddol, camweinyddu cyfiawnder, cymorth i bobl ag anableddau dysgu, cynrychiolaeth i geiswyr lloches ac adennill ffioedd cartrefi gofal a dalwyd yn anghywir.

Dysgwch am ein hanes ac am ein portffolio o waith.

Mae ein myfyrwyr a'n staff yn gweithio i helpu pobl sydd wedi'u cael yn euog o droseddau ar gam.

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid i helpu pobl â materion cyfreithiol, yn gwbl rhad ac am ddim.

Mae ein harbenigwyr academaidd a'n staff gwasanaethau proffesiynol yn goruchwylio amrywiaeth o gynlluniau pro bono.