Ewch i’r prif gynnwys

Meithrinfa Ysgolheigion Bach

Rydym yn gofalu am blant rhwng 10 wythnos a 5 mlwydd oed.

Babanod o 10 wythnos oed i 2 oed.

Plant o 2 i 3 oed

Plant o 3 i 5 oed

Mae ein trefniadau staffio yn cyd-fynd â rheoliadau AGGCC.

Lechyd a diogelwch y plant sydd bwysicaf bob amser.

Y cyfan y mae’n rhaid ichi ei wybod am dalu ac amseroedd agor.

Mae rhaglen addysgol benodol gennym ar gyfer y plant.

Hysbysiad Preifatrwydd - Meithrinfa Ysgolheigion Bach

Hysbysiad Preifatrwydd - Meithrinfa Ysgolheigion Bach

Nursery Brochure Welsh version

Llyfryn Cymraeg i'r Feithrinfa

Llwythwch a chwblhewch ein ffurflen i wneud cais am le yn y Feithrinfa.