Ewch i’r prif gynnwys

Hanes yr Henfyd

Mae ysgoloriaeth mewn Hanes yr Henfyd yng Nghaerdydd yn cyfuno dulliau traddodiadol ac arloesol o astudio’r bydoedd hynafol ynghyd â rhagoriaeth ymchwil ar draws y ddisgyblaeth.

Roedd hyn wedi arwain at gryfderau penodol mewn astudiaethau rhywedd ar draws cymdeithas Groeg-Rufeinig, Persia a Bysantaidd, hanes milwrol, cymdeithasol a gwleidyddol yr hen Wlad Groeg, Epigraffeg Gwlad Groeg, Môr y Canoldir Rhufeinig cynnar a Carthaginaidd, hanesion brenliniol Persia Hynafol, y byd Hellenistaidd a'r bydoedd Rhufeinig a Bysantaidd diweddarach.

Rydym yn ehangu'r astudiaeth o Hanes yr Henfyd y tu hwnt i'w ffiniau traddodiadol i ryngweithio ar draws y rhanbarthau daearyddol ac amserol.

Rydym wedi denu cyllid gan, ymhlith eraill, yr AHRC, Leverhulme, yr Academi Brydeinig, Sefydliad Astudiaethau Persia Prydain, Sefydliad Llyfrgell Clasurol Loeb.

Cryfderau

 • Cymdeithas ac Epigraffeg Gwlad Groeg
  Archwilio byd cyfoethog Groeg ac Athen Clasurol trwy hanesyddiaeth, derbyniad a thraddodiadau epigraffig.
 • Yr Eidal a Rhufain gynnar
  Mae ymchwil mewn Hanes yr Henfyd yn archwilio ac yn ail-lunio hanes ac astudiaeth o Dŵf Rhufain a'i lle ym mhenrhyn yr Eidal cyn yr Ymerodraeth.
 • Y byd Helenistaidd
  Mae ymchwil yn canolbwyntio ar y rhyngweithio rhwng gwahanol ddiwylliannau a thraddodiadau yng nghyd-destun unigryw a deinamig y byd Hellenistaidd, yn enwedig yn Ymerodraeth Selewciaid a Thir Mawr Gwlad Groeg.
 • Hanes Milwrol
  Gan fynd i’r afael â rhyfel, rhyfela, a’r profiad milwrol, rydym yn canolbwyntio hefyd ar effaith gymdeithasol ac economaidd rhyfel ar draws diwylliannau elitaidd ac an-elitaidd yr hen fyd. Rydym yn edrych ar fydoedd cymdeithasol-ddiwylliannol rhyfelwyr a milwyr a chanlyniadau ehangach rhyfel ar sifiliaid gwrywaidd, menywod a phlant.
 • Persia Hynafol a'r Dwyrain Agos
  Mae Caerdydd wedi sefydlu ei hun fel canolfan ar gyfer astudio henfyd Iran a'i chymdogion o'r Dwyrain Agos.  Mae arbenigeddau ymchwil yn cynnwys ymerodraethau Achaemenid, Parthian a Sasanian, rhywedd, diwylliant materol, a chymdeithas y llysoedd, a brenhiniaeth.
 • Hynafiaeth Hwyr a Bysantiwm
  Mae arbenigeddau ymchwil yn cynnwys crefydd hynafol hwyr, cymdeithas a diwylliant llys, hanes breninlinol (llinach Cystennin, a llinach Macedoneg Bysantiwm), ac Iran Sasanaidd.
 • Rhywedd a chymdeithas
  Edrych ar rywedd ar draws diwylliannau hynafol, trwy astudiaethau ar rolau rhywedd elitaidd ac an-elitaidd, gyda diddordeb arbennig mewn gwisg, ymagweddau anthropolegol at rywedd, mamolaeth, menywod brenhinol, gwrywdod, eunuchiaid, rolau trawsryweddol a rhyngrywiol o Wlad Groeg a Rhufain i'r Dwyrain Agos a Bysantiwm
 • Meddygaeth a thechnoleg
  Ystyried themâu gwyddoniaeth, meddygaeth a'r corff ar draws cymdeithas Groeg-Rufeinig trwy dystiolaeth faterol a llenyddol.

Effaith

Dyluniwyd ein hymchwil i estyn allan ar draws y rhaniad academaidd/cyhoeddus fel ein prosiect a ariennir gan AHRC ar Attic Inscriptions Online (AIO) ac Attic Inscriptions Online UK (AIOUK). Mae'r gwefannau hyn yn gwneud yn siŵr bod cyfieithiadau a delweddau o arysgrifau allweddol o'r byd Groegaidd clasurol yn hygyrch i ysgolion, amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac unrhyw un sydd â diddordeb cyffredinol ym myd hynod ddiddorol a chywrain Athen glasurol.

Nod prosiect Thucydides Global yw dod â thirwedd wleidyddol heddiw mewn persbectif trwy astudio sut mae Thucydides a'i dderbyniad yn dal i effeithio ar feddwl gwleidyddol yn nemocratiaethau heddiw.

Mae'r gwaith arloesol ar Iran cyn-Islamaidd a'r Ymerodraeth Achaemenid a wnaed trwy Brifysgol Caerdydd wedi arwain at ehangu newidiadau sylfaenol yng nghwricwlwm Hanes yr Henfyd Safon Uwch i gynnwys y Persiaid.

Mae'r Brifysgol yn gartref i Ganolfan Caerdydd ar gyfer Crefydd a Diwylliant yn yr Henfyd Diweddar sy'n cefnogi darlithoedd blynyddol ac ymchwil traws-ysgol a ariennir. Mae hefyd yn gartref i'r Journal for Late Antique Religion and Culture.