Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedig a Addysgir

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni ôl-raddedig a addysgir sy'n rhoi sylwi faterion polisi ac ymchwil cyfoes.

Mae pob un o'n cyrsiau ôl-raddedig a addysgir wedi'u lleoli yn y meysydd ymchwil a'r grwpiau ymchwil allweddol yn yr Ysgol. cydnabyddir ein cyrsiau gan y cymunedau academaidd a pholisi, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae sawl un ohonynt yn cynnig cydnabyddiaeth broffesiynol gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI), Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Brenhinol (RICS) neu’r Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant (CIHT).

Mae pob myfyriwr gradd meistr yn aelod o Ysgol Graddedigion Gradd Athro Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol er mwyn sicrhau bod modd i fyfyrwyr ac ysgolheigion yr Ysgol ddatblygu o ran eu deall, eu gyrfa a’u proffesiwn.

Cyrsiau a addysgir

Mae gan yr Ysgol broffil ymchwil o'r radd flaenaf, ac mae'r staff academaidd yn arbenigwyr yn eu maes. Maent yn cefnogi myfyrwyr â'u gwaith, ond hefyd yn eu helpu i ddatblygu fel unigolion. Mae dinas Caerdydd yn llawn swyn - byddaf yn cofio fy amser fan hyn am byth, ac yn bendant yn argymell astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ashfi Ahmad, MSc Eco Ddinasoedd

Cyllid

Rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd cyllid ar gyfer eich gradd ôl-raddedig drwy ein Cynllun Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr i gefnogi myfyrwyr caretref a myfyrwyr o'r UE. Mae ysgoloriaethau hefyd ar gael ar gyfer ymgeiswyr rhyngwladol, fel y Cronfa Ysgoloriaeth Rhyngwladol, sy'n glodfawr tu hwnt.

Mwy o wybodaeth am gyllid a ffioedd rhyngwladol.