Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedig a Addysgir

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni ôl-raddedig a addysgir sy'n rhoi sylwi faterion polisi ac ymchwil cyfoes.

Mae pob un o'n cyrsiau ôl-raddedig a addysgir wedi'u lleoli yn y meysydd ymchwil a'r grwpiau ymchwil allweddol yn yr Ysgol. cydnabyddir ein cyrsiau gan y cymunedau academaidd a pholisi, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae sawl un ohonynt yn cynnig cydnabyddiaeth broffesiynol gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI), Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Brenhinol (RICS) neu’r Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant (CIHT).

Mae pob myfyriwr gradd meistr yn aelod o Ysgol Graddedigion Gradd Athro Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol er mwyn sicrhau bod modd i fyfyrwyr ac ysgolheigion yr Ysgol ddatblygu o ran eu deall, eu gyrfa a’u proffesiwn.

Cyrsiau a addysgir

Ashfi Ahmad

The School has a world-class research profile, and the academic staff are experts in their field. They not only support students in their work but also help them grow as individuals. Cardiff as a city has its own charm, I cherish my experience here and would definitely recommend studying at Cardiff University to others.

Ashfi Ahmad, MSc Eco-Cities

Cyllid

Rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd cyllid ar gyfer eich gradd ôl-raddedig drwy ein Cynllun Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr i gefnogi myfyrwyr caretref a myfyrwyr o'r UE. Mae ysgoloriaethau hefyd ar gael ar gyfer ymgeiswyr rhyngwladol, fel y Cronfa Ysgoloriaeth Rhyngwladol, sy'n glodfawr tu hwnt.

Mwy o wybodaeth am gyllid a ffioedd rhyngwladol.