Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedig a Addysgir

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni ôl-raddedig a addysgir sy'n rhoi sylwi faterion polisi ac ymchwil cyfoes.

Mae pob un o'n cyrsiau ôl-raddedig a addysgir wedi'u lleoli yn y meysydd ymchwil a'r grwpiau ymchwil allweddol yn yr Ysgol. cydnabyddir ein cyrsiau gan y cymunedau academaidd a pholisi, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae sawl un ohonynt yn cynnig cydnabyddiaeth broffesiynol gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI), Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Brenhinol (RICS) neu’r Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant (CIHT).

  • Roedd 98% o'n graddedigion meistr mewn cyflogaeth mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

Mae gan yr Ysgol broffil ymchwil o'r radd flaenaf, ac mae'r staff academaidd yn arbenigwyr yn eu maes. Maent yn cefnogi myfyrwyr â'u gwaith, ond hefyd yn eu helpu i ddatblygu fel unigolion. Mae dinas Caerdydd yn llawn swyn - byddaf yn cofio fy amser fan hyn am byth, ac yn bendant yn argymell astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ashfi Ahmad, MSc Eco Ddinasoedd

Cyllid

Rydym yn cynnig nifer o gyfleoedd cyllid ar gyfer eich gradd ôl-raddedig drwy ein Cynllun Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr i gefnogi myfyrwyr caretref a myfyrwyr o'r UE. Mae ysgoloriaethau hefyd ar gael ar gyfer ymgeiswyr rhyngwladol, fel y Cronfa Ysgoloriaeth Rhyngwladol, sy'n glodfawr tu hwnt.

Mwy o wybodaeth am gyllid a ffioedd rhyngwladol.


Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig, Arolwg Hynt Graddedigion 2019/20 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022.

Yn cynnwys data HESA: Hawlfraintyr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2022. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am gasgliadau neu benderfyniadau gan drydydd partïon yn sgîl data’r Asiantaeth.