Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion ac erthyglau arbennig

Darllenwch y newyddion diweddaraf o bob rhan o'r ysgol neu mynnwch gip ar ein herthyglau arbennig.

Caeau gyda llyn a bryniau

Gwahaniaethau hiliol wrth roi sancsiynau lles ar waith yn Lloegr

21 Chwefror 2024

Mae dadansoddiad o ddata dros gyfnod o saith mlynedd yn datgelu gwahaniaethau “llym” yn y ffordd y bydd sancsiynau lles yn cael eu rhoi ar waith

Awyrlun o afon yn troelli trwy dirwedd

Cyllid i fynd i'r afael â heriau sy'n wynebu cymunedau gwledig Cymru

20 Chwefror 2024

Gobeithion am ddyfodol cynhwysol a chynaliadwy

Llun o'r awyr o draeth

Plant a phobl ifanc Ynys Môn yn cael y cyfle i ddweud eu dweud ar newid yn yr hinsawdd

23 Ionawr 2024

Bydd ymchwil yn nodi’r effaith mae materion amgylcheddol yn eu cael ar lefel hyperleol

Cludiant a Chynllunio (MSC) yn cadw cymeradwyaeth gan Cynllunio Cludiant Proffesiynol (TPP)

23 Ionawr 2024

Mae Cludiant a Chynllunio (MSC) ym Mhrifysgol Caerdydd wedi’i gymeradwyo gan Gynllunio Cludiant Proffesiynol (TPP) ers 2009.

Adeilad Morgannwg

Cynllunio ymlaen llaw – Myfyrwyr Meistr wedi sicrhau cyllid bwrsariaethau

18 Rhagfyr 2023

Mae tri myfyriwr ôl-raddedig yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio yn dathlu ar ôl ennill bwrsariaethau o bwys i ariannu eu hastudiaethau.

Ffotograff o saith ymchwilydd ym Mhrif Adeilad Prifysgol Caerdydd

Digwyddiad cyflwyno ymchwil Prifysgol Caerdydd ar Affrica

14 Rhagfyr 2023

Digwyddiad sy’n dod â staff y Brifysgol ynghyd i ysbrydoli rhagor o waith ar Affrica.

Car exhaust fumes/Mygdarth gwacáu car

New £10m Global Centre in Clean Energy

13 Tachwedd 2023

Mae Prifysgol Caerdydd yn bartner mewn Canolfan Fyd-eang er Ynni Glân newydd gwerth £10m rhwng y DU a UDA.

Foysal and Olivia receive their book award

Cydnabyddiaeth i’r myfyrwyr mwyaf disglair

12 Hydref 2023

Kh. Mae M. Rifat Foysal ac Oliva Hammond wedi cael eu cydnabod am eu perfformiad academaidd rhagorol.

Andrea San Gil León and Aleena Khan

Cyn-fyfyrwyr ysbrydoledig yn disgleirio mewn seremoni wobrwyo

6 Hydref 2023

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Cyn-fyfyrwyr Tua 30 2023

Llun agos o law nesaf i wal frics

“Elw goruwchnormal” cwmnïau adeiladu tai, mwyaf Prydain

26 Medi 2023

Bu i gefnogaeth gan lywodraeth y DU a diffyg cystadleuaeth olygu bod 'y tri chwmni mawr' ym maes adeiladu tai wedi cynhyrchu elw o rhwng 17-32% y flwyddyn i gyfranddalwyr, yn ôl dadansoddiad