Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Shifting Sands: New research by Cardiff University environmental scientists and international collaborators changes how we understand dust in Earth’s systems

1 Medi 2023

Mae'r Athro Adrian Chappell yn datgelu gwybodaeth newydd am sut mae allyriadau llwch yn symud yn dymhorol yn rhyngwladol ac yn effeithio ar gydbwysedd ynni a hinsawdd byd-eang.

dust cloud over city

Tywod sy’n symud

16 Awst 2023

Ymchwil newydd gan wyddonwyr amgylcheddol Prifysgol Caerdydd yn newid sut rydym yn deall llwch yn systemau'r Ddaear.

Ffotograffau o ddau ddyn ifanc. Lucas Zazzi Carbone ar y chwith a Piers O'Connor ar y dde.

Podlediad ar gyfer Cennad Arlywyddol Arbennig yr Unol Daleithiau dros faterion yr Hinsawdd

20 Gorffennaf 2023

Graddedigion yn myfyrio ar raglen gyfnewid “hwyl” a “heriol”

Cregyn ffosil microsgopig gwyn ar gefndir du.

Dŵr hallt iawn o Gefnfor India wedi helpu i roi diwedd ar oesoedd yr iâ, yn ôl astudiaeth

11 Gorffennaf 2023

Ymchwil yn amlygu cysylltiad rhwng ymddygiad y system hinsawdd fyd-eang

Gŵyl y Gelli

Arbenigwyr y Brifysgol yn rhannu barn, yn goleuo ac yn ysbrydoli yng Ngŵyl y Gelli 2023

26 Mai 2023

Bydd Cyfres Caerdydd yn dychwelyd i'r Gelli Gandryll

Golygfa danddwr tywyll o dan pelydryn haul glas.

Mae ‘parth y cyfnos’ mewn perygl oherwydd newid yn yr hinsawdd

27 Ebrill 2023

Mae astudiaeth yn rhybuddio bod bywyd ym mharth y cyfnos mewn perygl oherwydd newidiadau yn yr hinsawdd

Drone image of a degraded forest in Malaysian Borneo

Mae coedwigoedd trofannol sy’n adfer ond yn gwrthbwyso chwarter yr allyriadau carbon yn sgîl datgoedwigo trofannol a diraddio coedwigoedd newydd, yn ôl astudiaeth

22 Mawrth 2023

Mae gwyddonwyr yn defnyddio data lloerenni i amcangyfrifo’r graddau y bydd stoc carbon yn adfer ledled rhanbarthau trofannol yr Amazon, Canolbarth Affrica a Borneo

Move Software

Petroleum Experts yn rhoi gwerth £1.9 miliwn o drwyddedau meddalwedd

30 Ionawr 2023

Trwyddedau meddalwedd newydd ar gyfer ein Labordy Seismig 3D

Academydd o Gaerdydd ymhlith aelodau cyntaf Academi Ifanc y DU

16 Ionawr 2023

Mae Dr Aiditee Mitra yn un o aelodau cyntaf Academi Ifanc newydd y DU

Gallai tirlithriadau hynafol helpu i fod yn ymwybodol o beryglon tswnami

5 Rhagfyr 2022

Study reconstructs ancient oceans and hazards to understand devastating landslide-generated tsunamis