Ewch i’r prif gynnwys

Cadwyni cyflenwi a logisteg

Gall technolegau digidol drawsnewid sut rydym ni'n cyrchu, gweithgynhyrchu, cludo a storio nwyddau.

Gallwn eich helpu i ddod yn fwy effeithlon trwy drawsnewid logisteg eich cadwyn gyflenwi’n ddigidol. Mae ein hymchwilwyr wedi datblygu polisïau rhagolygu newydd, dulliau newydd o reoli rhestrau stoc ac o gynllunio cynhyrchu sy’n helpu cwmnïau i chwyldroi eu cadwyni cyflenwi a’u modelau logisteg gan hyrwyddo cynaliadwyedd economaidd ac amgylcheddol.

Rydym yn cydweithio gyda diwydiant i gyflenwi arbenigedd craidd o ran rhagolygu cadwyni cyflenwi, rheoli rhestrau stoc, gwyddor trafnidiaeth, modelu cadwyni cyflenwi, modelu busnes logisteg, ac economeg cludiant. Gallwn eich helpu i archwilio effeithiau datrysiadau gweithgynhyrchu adiol (argraffu 3D) ar benderfyniadau cadwyni cyflenwi, cadwyni cyflenwi dolen gaeedig, pasbortau digidol, rhagolygon, ac optimeiddio rhestrau stoc a chynhyrchu.

Mae Canolfan RemakerSpace yn cefnogi'r symudiad at economi gylchol, ymestyn cylch bywyd cynnyrch, dod â darfodiad arfaethedig i ben, a diogelu adnoddau'r byd ar gyfer y dyfodol.

Manufacturing and logistics service delivery graphic

RemakerSpace

Mae RemakerSpace yn cefnogi ac yn hyrwyddo ail-weithgynhyrchu, a thrwy hynny, yn helpu Cymru i newid i economi gylchol.