Ewch i’r prif gynnwys

Galluogi technolegau

Rydym yn ysgogi trawsnewid digidol trwy ystod o dechnolegau.

Deallusrwydd artiffisial a gwyddor data

Mae gan ein hymchwilwyr deallusrwydd artiffisial arbenigedd mewn Prosesu Iaith Naturiol ac Adalw Gwybodaeth, ac mae ganddynt ddiddordeb mewn rhesymu â gwybodaeth amherffaith. Mae gennym uwch wyddonydd data pwrpasol a all gynorthwyo eich prosiectau.

Rydym hefyd yn gartref i Ganolfan Caerdydd STFC Hartree, menter £1.5M i gefnogi busnesau bach a chanolig ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd a Phorth y Gorllewin i roi deallusrwydd artiffisial ar waith yn eu busnesau.

Llun o Dîm Hwb BBaCh Canolfan Hartree ym Mhrifysgol Caerdydd o flaen baneri wedi'u brandio.

Canolfan Hartree Hwb Caerdydd

Mae Canolfan ranbarthol Caerdydd o’r Canolfan Genedlaethol Hartree ar gyfer Arloesi Digidol yn grymuso BBaChau gydag AI a dadansoddeg data ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd a Phorth y Gorllewin.

Seiberddiogelwch

Wrth i bobl dreulio mwy o'u bywydau mewn mannau digidol, mae systemau seiberddiogelwch yn gynyddol bwysig i warchod unigolion, sefydliadau a llywodraethau. Gall mesurau rhagweithiol atal seiberdroseddwyr rhag cyrchu gwybodaeth sensitif, data, cyfrifon a dyfeisiau personol.

Mae ein hymchwilwyr yn cefnogi ymchwil seiberddiogelwch dynol a thechnegol trwy ddefnyddio gwyddor data, deallusrwydd artiffisial, a dulliau ystadegol. Maent yn cydweithio â phartneriaid yn y diwydiant, gan gynnwys Admiral Insurance, Airbus, BAE Systems, BT, HSBC, IBM, Thales, a Toshiba, i fynd i’r afael â heriau mawr gweithrediadau seiber a diogelwch awtomataidd, gweithgynhyrchu diogel, a llywodraethu niwed ar-lein.

Cyfrifiadura sy'n seiliedig ar bobl

Mae’r Uned Ymchwil Cyfrifiadura sy'n Seiliedig ar Bobl yn edrych ar effeithiau technegol-gymdeithasol systemau cyfrifiadura newydd ar unigolion, cymunedau a chymdeithasau ac yn nodi’r ffyrdd y gellir cynllunio datblygiadau o'r fath yn foesegol er mwyn cefnogi pobl a'r blaned yn well.

Human icon

Human-centred computing

Our research specialises in small and large scale systems, data analytics at scale, multi-criteria optimisation, human/social computation, cyber threat modelling and predictive analytics.

Ymchwil sefydliadol

Mae ein hymchwilwyr yn defnyddio offer a thechnegau gwyddor rheoli i wella penderfyniadau mewn cadwyni cyflenwi a rheoli gweithrediadau. Rydym ni'n canolbwyntio ar ddefnyddio rhagolygon er lles cymdeithasol.

Gallwn eich helpu gyda newid sefydliadol, arloesedd ac entrepreneuriaeth. Mae ein pwyslais ar arloesedd cyfrifol wedi annog ymchwil helaeth ar gadwyni cyflenwi cynaliadwy, logisteg werdd a sicrhau buddion cymunedol drwy gaffael cyhoeddus a phreifat.