Ewch i’r prif gynnwys

RemakerSpace

Mae RemakerSpace yn fenter ysgol fusnes Caerdydd a sefydliad PARC sy'n ymroddedig i alluogi'r economi gylchol a rhoi terfyn ar darfodiad arfaethedig drwy ymestyn cylch oes cynhyrchion.

Mae RemakerSpace yn ganolfan nid-er-elw sy’n ymgysylltu â chymunedau a busnesau, sy'n cyfuno arbenigedd ymchwil â'r adnoddau ymarferol sydd eu hangen i gefnogi'r economi gylchol.

Rydym yn cynnig y sgiliau, yr adnoddau a'r wybodaeth i fusnesau a chymunedau i newid y ffordd rydym yn dylunio, defnyddio ac yn cael gwared ar gynhyrchion.

Wedi'i leoli ar Barc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd, mae RemakerSpace yn cynnal bron i £600,000 o adnoddau a ariannwyd gan Gronfa Economi Gylchol Llywodraeth  Cymru i ymgysylltu, addysgu ac ysbrydoli pawb i greu atebion cylchol sy'n sail i gymdeithas y dyfodol.

Gallwn eich helpu i drwsio offer sydd wedi torri gyda'n pecynnau trwsio trydanol, ymestyn oes dillad gyda'n peiriannau gwnïo diwydiannol, defnyddio systemau rhith-realiti i ddelweddu gweithrediadau atgyweirio, neu hyd yn oed argraffu rhannau sbâr gyda'n hystod blaengar o argraffwyr 3D.

Yn seiliedig ar ein hymchwil sy'n arwain y byd ym maes ail-weithgynhyrchu cadwyni cyflenwi, rydym mewn sefyllfa dda i roi cyngor ac arweiniad i gwmnïau mawr a bach am y ffordd orau o ail-weithgynhyrchu yn eu gweithrediadau, er mwyn sicrhau buddion amgylcheddol ac economaidd.

Bydd drysau Canolfan RemakerSpace yn agor yn ystod Gwanwyn 2022. Mae’r ganolfan wedi’i lleoli yn adeilad newydd sbarc | spark Prifysgol Caerdydd ar y Campws Arloesedd.

A hithau’n cynnwys tîm amlddisgyblaethol o academyddion a gweithwyr cadwyni cyflenwi proffesiynol, mae Canolfan RemakerSpace yn cynnig cymaint o wybodaeth a sgiliau.