Ewch i’r prif gynnwys

Partneriaethau a chydweithio

Mae ein hymchwil wedi'i adeiladu ar sylfaen o gyd-greu, ac mae gennym hanes cryf o ddatblygu arloesedd sy'n cael ei ddefnyddio o fewn gweithrediadau rhanddeiliaid y sector cyhoeddus a phreifat - gan ein galluogi i adeiladu partneriaethau a chydweithrediadau sylweddol.

Mae ein partneriaethau yn cynnwys:

Cydweithrediadau

Two individuals looking at computer screens

Caerdydd ac Airbus yn chwalu dirgelion Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer Seibr-ddiogelwch

Prosiect yn profi gallu i ‘esbonio’ a ‘drysu’ penderfyniadau seiliedig ar Ddeallusrwydd Artiffisial (AI)

Professor Colin Riordan signs the Airbus Centre of Excellence agreement

Partneriaeth yn meithrin rhagoriaeth ym maes Seiberddiogelwch sy'n Canolbwyntio ar Bobl

Canolfan Airbus yn rhoi hwb i glwstwr arbenigedd sy’n ennill ei blwyf