Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen Study China

Caiff Rhaglen Study China ei hariannu gan lywodraeth y DU ac mae'n rhoi cymorth i fyfyrwyr cymwys yn holl brifysgolion y DU fynychu cyrsiau mewn prifysgolion yn Tsieina yn ystod gwyliau'r Pasg a gwyliau'r haf.

Prifysgol Manceinion sy'n cydgysylltu Rhaglen Study China ac mae'n galluogi myfyrwyr i dreulio hyd at dair wythnos yn byw ac yn dysgu yn Tsieina. Cyflwynir myfyrwyr i ddiwylliant Tsieina trwy amrywiaeth o weithgareddau a all gynnwys Tai Chi, caligraffi, ymweliadau â chartrefi teuluol, neu gerddoriaeth draddodiadol.

Nod ymweliadau a gwibdeithiau yw trochi myfyrwyr yn niwylliant Tsieina, ac mae teithiau blaenorol wedi cynnwys taith ar afon gyda'r nos, arddangosfa o gampau acrobatig, amgueddfa de, ffatri sidan a llefydd eraill lleol o ddiddordeb.

Cysylltwch â ni

Sefydliad Confucius Caerdydd

Ymholiadau cyffredinol