Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau Sefydliad Confucius

Mae ysgoloriaethau ar gael gan Hanban ar gyfer myfyrwyr israddedig a Meistr sy'n cynnig cyfle i ymgeiswyr llwyddiannus ymchwilio'n ddyfnach i ddiwylliant Tsieinëeg, deall a dysgu'r iaith ar lefel uwch, a phrofi bywyd yn Tsieina.

Sylwer bod Hanban yn gorfodi meini prawf llym ar gyfer pob un o'r ysgoloriaethau hyn ac y dylai ymgeiswyr sydd â diddordeb gyfeirio at wefan Hanban i wneud yn siŵr eu bod yn bodloni'r gofynion cyn bwrw ymlaen â'r cais.

Astudiaeth pedair wythnos

 • Opsiwn 1: Meddygaeth Draddodiadol o Tsieina a diwylliant Tai Chi
  • Addas ar gyfer ymgeiswyr unigol, trawsgrifiad HSK yn ofynnol
 • Opsiwn 2: Iaith Tsieinëeg a phrofiad o aros yng nghartref teulu Tsieinëeg
  • Ar gael i grwpiau o 10-15 o fyfyrwyr yn unig, wedi'i drefnu gan Sefydliad Confucius Caerdydd, trawsgrifiadau HSK unigol yn ofynnol
 • Opsiwn 3: Rhaglen astudio pedair wythnos Sefydliad Confucius
  • Ar gael i grwpiau o 10-15 o fyfyrwyr yn unig, wedi'i drefnu gan Sefydliad Confucius Caerdydd, trawsgrifiadau HSK unigol yn ofynnol

Dyddiadau derbyn: Gorffennaf neu Ragfyr 2018

Un semester o astudio

 • Opsiwn 1: Ysgoloriaeth un semester mewn Addysgu Tsieinëeg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TCSOL), Iaith a Llenyddiaeth Tsieinëeg, Hanes Tsieinëeg neu Athroniaeth Tsieinëeg
  • Dim profiad blaenorol o astudio yn Tsieina (fisa X1 neu X2), HSK Lefel 3 (gyda sgôr prawf o dros 210) a thrawsgrifiadau HSKK yn ofynnol, 5 mis yw uchafswm hyd yr ysgoloriaeth
 • Opsiwn 2: Ysgoloriaeth un semester mewn Meddygaeth Tsieinëeg a diwylliant Tai Chi
  • Dim profiad blaenorol o astudio yn Tsieina (fisa X1 neu X2), trawsgrifiadau HSK yn ofynnol, 5 mis yw uchafswm hyd yr ysgoloriaeth

Dyddiadau derbyn: Medi 2018 neu Mawrth 2019

Blwyddyn o astudio

 • Opsiwn 1: Addysgu Tsieinëeg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TCSOL)
  • Dim profiad blaenorol o astudio yn Tsieina (fisa X1 neu X2), HSK Lefel 3 (gyda sgôr prawf o dros 270) a trawsgrifiadau HSKK yn ofynnol, 11 mis yw uchafswm hyd yr ysgoloriaeth
 • Opsiwn 2: Iaith a Llenyddiaeth Tsieinëeg, Hanes Tsieinëeg, neu Athroniaeth Tsieinëeg
  • Dim profiad blaenorol o astudio yn Tsieina (fisa X1 neu X2), HSK Lefel 4 (gyda sgôr prawf o dros 180) a trawsgrifiadau HSKK (gyda sgôr prawf o dros 60) yn ofynnol, 11 mis yw uchafswm hyd yr ysgoloriaeth
 • Opsiwn 3: Astudio'r Iaith Tsieinëeg
  • Dim profiad blaenorol o astudio yn Tsieina (fisa X1 neu X2), trawsgrifiadau HSK Lefel 3 (gyda sgôr prawf o dros 180) yn ofynnol, 11 mis yw uchafswm hyd yr ysgoloriaeth

Dyddiad derbyn: Medi 2018

Gradd Baglor mewn addysgu Tsieinëeg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (BTCSOL)

 • Rhaid i bob ymgeisydd fod wedi cwblhau Safon Uwch
 • HSK Lefel 4 (gyda sgôr prawf o dros 210)
 • HSKK Lefel Ganolradd (gyda sgôr prawf o dros 60)
 • 4 blynedd yw uchafswm hyd yr ysgoloriaeth

Dyddiad derbyn: Medi 2018

Gradd Meistr mewn addysgu Tsieinëeg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (MTCSOL)

 • HSK Lefel 5 (gyda sgôr prawf o dros 210)
 • HSKK Lefel Ganolradd (gyda sgôr prawf o dros 60)
 • Rhoddir blaenoriaeth i'r ymgeiswyr sy'n gallu darparu cytundeb wedi'i ardystio gan ysgol i addysgu Tsieinëeg ar ôl graddio
 • Uchafswm hyd yr ysgoloriaeth yw 2 flynedd

Dyddiad derbyn: Medi 2018

Cysylltwch â ni

Am ragor o wybodaeth ewch i Sefydliad Confucius neu cysylltwch â ni.

Sefydliad Confucius Caerdydd

Ymholiadau cyffredinol