Ewch i’r prif gynnwys

Ymgysylltu â Diwydiant

Rydym yn cydweithio â diwydiant ar draws ein gweithgareddau addysgu ac ymchwil. Mae amrywiaeth eang o gyfleoedd i gydweithio â'n staff a'n myfyrwyr, ac mae enghreifftiau nodedig yn cynnwys:

National Software Academy

Academi Meddalwedd Genedlaethol

Canolfan ragoriaeth ar gyfer addysg peirianneg meddalwedd yng Nghymru a rhan o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Data analytics in a server room

Academi Gwyddor Data

The Data Science Academy is a hub for data-intensive science set up to educate the next generation of experts in the field.

Rydym yn mynd ati i geisio ymgysylltu â'r diwydiant ym mhob maes o'n gweithgareddau. Mae enghreifftiau o'r ffyrdd rydym yn cydweithio â diwydiant yn cynnwys:

 • Cynnig lleoliadau, interniaethau haf neu brofiad gwaith arall i'n myfyrwyr
 • Ymgysylltu â'n Hacademi Meddalwedd Genedlaethol drwy:
  • Gynnig heriau neu syniadau am brosiectau i fyfyrwyr
  • Rhoi cyflwyniadau gwadd neu gyfraniadau at y cwricwlwm
  • Gweithio gyda'n staff academaidd i ddylanwadu ar y cwricwlwm
  • Cyflogi prentis ac ymgysylltu â'n rhaglen prentisiaeth gradd
 • Ymgysylltu â'n Hacademi Gwyddor Data drwy:
  • Gynnig heriau neu syniadau am brosiectau i fyfyrwyr
  • Rhoi cyflwyniadau gwadd neu gyfraniadau at y cwricwlwm
  • Gweithio gyda'n staff academaidd i ddylanwadu ar y cwricwlwm
 • Cyfleoedd cyflogaeth i raddedigion — rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau rhwydweithio rheolaidd drwy gydol y flwyddyn academaidd i hyrwyddo cyfleoedd cyflogaeth.
 • Ymgysylltu â'n cymuned ymchwil drwy fentrau megis:
  • Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP)
  • Ymgynghori
  • Ymchwil Contract
  • Ymchwil ar y cyd a/neu geisiadau am gyllid ar y cyd i gyrff fel Innovate UK
  • Secondiadau staff

Archwilio

Cysylltu

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Joanna Emery

Joanna Emery

Knowledge Transfer Officer

Email
emeryjl4@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0851