Ewch i’r prif gynnwys

Estyn Allan

Mae ymgysylltu â'r byd y tu allan i’r Ysgol yn allweddol i bob agwedd ar ein gwaith. Mae ein hymgysylltiad yn perthyn i'r adrannau canlynol:

Ymgysylltu â Diwydiant

Rydym yn ffodus bod gennym gysylltiadau ag ystod eang o sefydliadau allanol sy'n cwmpasu gweithgareddau cydweithredu mewn ymchwil ac addysgu, profiad gwaith i'n myfyrwyr, ein Hacademi Meddalwedd Genedlaethol a'r Academi Gwyddor Data.

Ymgysylltu’n rhyngwladol

Ymchwil ryngwladol, partneriaethau gyda sefydliadau rhyngwladol, symudedd myfyrwyr a'n cymuned ryngwladol.

School children looking at equipment in the server room, cables coming from the back

Ysgolion, colegau ac ymgysylltu â'r gymuned

Mae ein tîm allgymorth yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol.

Allgymorth seiberddiogelwch

Rydym yn cynnig gweithgareddau allgymorth i bobl ifanc a'r cyhoedd er mwyn codi ymwybyddiaeth o fygythiadau seiber a chyflwyno sgiliau i hyrwyddo diogelwch ar-lein.

Arweinydd Ymgysylltu

Matthew Turner

Matthew Turner

Project Manager (Software Academy)

Email
turnerm1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0321