Ewch i’r prif gynnwys

Facilities

Abacws

Abacws

Abacws yw’r cartref newydd gwych i’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg a’n cyrsiau gradd israddedig sy’n ymwneud â Chyfrifiadureg.

Mae’r adeilad chwe llawr trawiadol wedi’i adeiladu’n bwrpasol i ddiwallu anghenion ein disgyblaeth, ac fe’i dyluniwyd mewn ymgynghoriad â staff a myfyrwyr i sicrhau bod dysgu ac addysgu effeithiol wrth wraidd yr hyn rydyn yn ei gyflawni.

Mae Abacws yn cynnig y gorau oll o ran mannau addysgu newydd, gan gynnwys darlithfeydd ac ystafelloedd seminar sy’n annog cydweithredu a meddwl creadigol. Mae ein labordai cyfrifiaduron arbennig yn galluogi myfyrwyr i weithio’n unigol ac ar y cyd ar agweddau sylfaenol y pwnc megis codio, ac mae ein meddalwedd a’n hoffer arbenigol yn cael eu cynnal a’u cadw gan dîm technegol mewnol penodol yr ysgol.

Mae’r adeilad yn cynnwys amryw leoedd “arbenigol” sy’n galluogi myfyrwyr i weithio mewn modd cyfforddus ac anffurfiol, naill ar brosiectau grŵp neu astudiaethau unigol. Mae Abacws hefyd yn cynnig gweithdy Makerspace a TG i gefnogi prosiectau cyfrifiadureg ymarferol a labordy seiberddiogelwch ar gyfer addysgu ac ymchwil.

Adeiladau'r Frenhines

Turing Suite facilities

Mae’r rhan fwyaf o’n cyrsiau gradd MSc yn cael eu darparu o gyfadeilad Adeiladau’r Frenhines, sydd hefyd yn cynnwys yr Ysgol Peirianneg a’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth.

Wedi'i lansio yn ddiweddar, mae'r Ystafell Turing yn gartref i’r Academi Gwyddorau Data ac yn gyfleuster astudio penodol, hyblyg o safon uchel sy’n cefnogi addysg ar sail prosiectau rhyngweithiol lle gall partneriaid, myfyrwyr a staff gydweithredu.

Mae ein hystafell Katherine Johnson (y 'Sandpit' gynt) wedi cael ei hadnewyddu'n helaeth ac mae'n cynnig cyfleusterau ychwanegol o ansawdd uchel i ystafell Ystafell Turing.

Yr Academi Feddalwedd Genedlaethol

NSA facilities

Mae ein cyrsiau gradd Peirianneg Meddalwedd BScPheirianneg Meddalwedd MSc yn cael eu cynnal yn yr Academi Feddalwedd Genedlaethol, sydd wedi’i hadeiladu’n bwrpasol i gefnogi ein dull cydweithredol o addysgu.

Byddwch yn dysgu mewn awyrgylch cychwyn bywiog allan o fannau pwrpasol yn Adeilad Julian Hodge, sy'n teimlo'n llai fel darlithfa ac yn debycach i gwmni technoleg newydd.

Byddwch hefyd yn cael mynediad i'r holl gyfleusterau, meddalwedd ac offer sydd ar gael i fyfyrwyr Cyfrifiadureg yn Abacws.