Ewch i’r prif gynnwys

Israddedigion

Ein nod yw rhannu cyffro tueddiadau technolegol cyfredol gyda’n myfyrwyr, gan addysgu ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr ym maes deinamig cyfrifiadureg.

Mae ymchwil ddiweddaraf yr ysgol a gydnabyddir yn rhyngwladol yn llywio datblygiad ein graddau israddedig, a bydd y rhain yn cael eu hadolygu a’u diweddaru’n rheolaidd i sicrhau bod y cynnwys yn gyfoes ac yn berthnasol. Rydyn ni’n rhoi llawer o bwyslais ar gyflogadwyedd, ac mae gennym Fwrdd Cynghori Allanol sy’n cynnwys pobl lwyddiannus o fyd diwydiant a’r byd academaidd sy’n rhoi arweiniad, arbenigedd ac adborth ar ein dysgu ac addysgu.

Applied Software Engineering

This new and innovative degree aims to produce work-ready software engineers with a hands-on approach, working directly with industry.

Computer Science

Program computer-based solutions to real world problems with options to specialise in security, forensics, visual and high performance computing.

Year in industry

We offer students the exciting opportunity to undertake your degree over four years with a salaried Year in Industry.

Year of Study Abroad

Our Year Abroad programme gives students an alternative opportunity to spend a year studying at a university abroad.

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth neu os bydd gennych chi ymholiad, cysylltwch â:

Cyrsiau israddedig