Ewch i’r prif gynnwys

Canolfannau Datblygu Ieuenctid

Mae ein rhaglenni canolfannau datblygu ieuenctid yn darparu mynediad unigryw i ymarferion a hyfforddiant o ansawdd o fewn llwybrau datblygu chwaraewyr.

Nod ein canolfannau datblygu yw gwella gallu technegol a dealltwriaeth dactegol chwaraewyr ifanc addawol a'u galluogi nhw i chwarae ac ymarfer ar lefel uwch.

Mae ein rhaglenni yn rhoi cyfle i chwaraewyr ddatblygu mewn amgylchedd dysgu strwythuredig, hwyliog a diogel, yn ychwanegol i unrhyw sesiynau a gemau ysgol a/neu glwb.

Ein rhaglenni

Pêl-droed

Pêl-droed

Mae ein Canolfan Datblygu Pêl-droed yn rhoi cyfle i chwaraewyr pêl-droed talentog ddatblygu drwy sesiynau hyfforddiant technegol a gemau.

Netball

Netball

Providing promising young players with additional training to further develop their skills and knowledge.

Proses ddethol

Mae mynediad i'n canolfannau datblygu ieuenctid trwy wahoddiad yn unig. Trwy broses dreialon mae chwaraewyr yn cael eu dewis i fynychu ein canolfannau ddatblygu.

Mae chwaraewyr sy'n cael eu gwahodd i'r rhaglen yn derbyn hyfforddiant a chefnogaeth o ansawdd gan ein tîm profiadol o staff hyfforddi cymwys a brwdfrydig.