Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau

Mae gennym amrywiaeth o gyfleusterau chwaraeon sydd ar gael i’r cyhoedd

Y Ganolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol

Y Ganolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol

Dyma gyfleuster sydd newydd gael ei ailwampio ac sy’n cynnig tri llawr o offer cardiofasgwlaidd, ymwrthiant a chodi pwysau. Mae’r llawr uchaf yn benodol ar gyfer cryfhau a datblygu’r corff, er mwyn i chi allu datblygu eich gallu ym myd y campau cymaint â phosibl.

Meysydd Chwarae

Meysydd Chwarae

Safle 33 erw sy'n darparu caeau glaswellt o ansawdd uchel a chyfleusterau newid sylweddol.

Pentref Hyfforddiant Chwaraeon

Pentref Hyfforddiant Chwaraeon

Mae’n cynnig amrywiaeth o gyfleusterau chwaraeon awyr agored gyda llifoleuadau ac yn cynnal gweithgareddau chwaraeon dan do.

Studio 49

Studio 49

Wedi’i chynllunio i ddarparu cyfleusterau i fabolgampwyr o’r radd flaenaf i gynyddu eu potensial hyd yr eithaf a’u rhoi hwy ar y blaen.