Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau

Mae gennym amrywiaeth o gyfleusterau chwaraeon sydd ar gael i’r cyhoedd

Y Ganolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol

Y Ganolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol

Dyma gyfleuster sydd newydd gael ei ailwampio ac sy’n cynnig tri llawr o offer cardiofasgwlaidd, ymwrthiant a chodi pwysau. Mae’r llawr uchaf yn benodol ar gyfer cryfhau a datblygu’r corff, er mwyn i chi allu datblygu eich gallu ym myd y campau cymaint â phosibl.

Meysydd Chwarae

Meysydd Chwarae

Mae'r maes chwaraeon helaeth hwn yn darparu caeau chwaraeon synthetig o ansawdd uchel ac ystafelloedd newid, ystafelloedd cyfarfod ac arlwyo i fyfyrwyr, staff a defnyddwyr allanol/cymunedol.

Pentref Hyfforddiant Chwaraeon

Pentref Hyfforddiant Chwaraeon

Mae’n cynnig amrywiaeth o gyfleusterau chwaraeon awyr agored gyda llifoleuadau ac yn cynnal gweithgareddau chwaraeon dan do.

Stiwdio 49

Stiwdio 49

Mae Stiwdio 49, sy'n agos iawn at Ganol y Ddinas a Phrif Adeilad y Brifysgol, yn stiwdio ddawns fodern sy'n cynnig ystod eang o ddosbarthiadau ffitrwydd.