Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau

Mae gennym amrywiaeth o gyfleusterau chwaraeon sydd ar gael i’r cyhoedd

Canolfan Ffitrwydd a Sboncen

Canolfan Ffitrwydd a Sboncen

Yn cynnig amrywiaeth eang o gyfarpar sy'n seiliedig ar ymwrthedd ac amrywiaeth o gyfarpar ymarfer corff cardiofasgwlaidd.

Meysydd Chwaraeon

Meysydd Chwaraeon

Safle 33 erw o gaeau glaswellt o’r radd flaenaf a chyfleusterau newid sylweddol.

Pentref Hyfforddiant Chwaraeon

Pentref Hyfforddiant Chwaraeon

Yn darparu amryw o gyfleusterau chwaraeon awyr agored o dan llifoleuadau ac yn cynnal gweithgareddau chwaraeon dan do.

Studio 49

Studio 49

Wedi’i chynllunio i ddarparu cyfleusterau i fabolgampwyr o’r radd flaenaf i gynyddu eu potensial hyd yr eithaf a’u rhoi hwy ar y blaen.