Ewch i’r prif gynnwys

Ymholiadau

Cysylltwch â derbynfeydd cyfleusterau chwaraeon ar gyfer ymholiadau cyffredinol.

Derbynfa’r Ganolfan Cryfder a Datblygiad Corfforol

Derbynfa’r Pentref Hyfforddiant Chwaraeon

Derbynfa'r Ganolfan Ffitrwydd a Sboncen

Derbynfa caeau chwarae

Archebu staff a myfyrwyr

Gall staff a myfyrwyr presennol weld prisiau archebu a gwybodaeth aelodaeth drwy fewnrwyd y Brifysgol.