Ewch i’r prif gynnwys

Gweithgareddau Parc Geneteg Cymru ar gyfer ysgolion a cholegau


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • Ar gael yn Gymraeg

Mae gan Barc Geneteg Cymru raglen amrywiol o ddigwyddiadau addysgol ar gyfer Ysgolion a Cholegau ledled Cymru a siroedd y gororau, gyda'r nod o gefnogi geneteg a genomeg mewn addysg uwchradd a chodi ymwybyddiaeth o yrfaoedd perthnasol.

Yn rhan o’r rhaglen mae’r gweithgareddau canlynol:

 • sioe deithiol Geneteg/Genomeg ar gyfer cyfnod allweddol pump
 • digwyddiadau DPP ar gyfer athrawon bioleg
 • ceisiadau am gymorth gan ysgolion a cholegau ar gyfer digwyddiadau gyrfaol a gwyddoniaeth
 • adnoddau ar gyfer ysgolion, gan gynnwys mynediad i wefan "Your Genome" a'r gêm ryngweithiol "You v's Machine" y gellir eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth.

Mae'r Parc Geneteg hefyd yn cynnal Rhwydwaith Geneteg Athrawon ar gyfer athrawon bioleg sy'n dymuno cael yr wybodaeth ddiweddaraf am geneteg a genomeg.

Rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae Parc Geneteg Cymru yn ei gynnig a sut i gymryd rhan.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Wales Gene Park sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â ni yn walesgenepark@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

I wybod rhagor am weithgareddau, digwyddiadau, adnoddau a rhwydwaith athrawon Parc Geneteg Cymru ewch i: https://www.walesgenepark.cardiff.ac.uk/cy/ar-gyfer-ysgolion-a-cholegau/


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

 • Various
 • N/A

Cynulleidfa

 • TickAthrawon
 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11
 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13
 • TickAddysg bellach

Mae angen goruchwyliaeth athrawon.


Themâu cwricwlwm

 • TickIechyd a lles
 • TickGwyddorau bywyd

Math o weithgaredd

 • TickGweithgaredd
 • TickCynhadledd
 • TickDigwyddiad
 • TickRhwydweithio ac aelodaeth
 • TickAdnodd ar-lein

Diben

 • TickGyrfaoedd a chyflogadwyedd
 • TickYmgysylltu â’n hymchwil
 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickRhwydweithio
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm

Rhannwch y digwyddiad hwn


Partneriaid

 • Welsh Government