Ewch i’r prif gynnwys

Esboniadur Newyddiaduraeth


 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • Ar gael yn Gymraeg yn unig

Mae'r Esboniadur Newyddiaduraeth yn dwyn ynghyd diffiniadau a chysyniadau gwahanol o newyddion, newyddiaduraeth a'r cyfryngau yng Nghymru a thu hwnt mewn adnodd hawdd ei ddefnyddio.

Mae terminoleg y byd newyddiadurol yn newid drwy’r amser wrth i'r maes ei hun esblygu. Mae'r Esboniadur Newyddiaduraeth yn dwyn ynghyd diffiniadau a chysyniadau gwahanol o newyddion, newyddiaduraeth a'r cyfryngau yng Nghymru a thu hwnt mewn adnodd hawdd ei ddefnyddio.

Mae'r cynnwys craidd yn seiliedig ar 'Geiriau Allweddol yn y Newyddion ac Astudiaethau Newyddiaduraeth' gan yr Athro Stuart Allan a'r Athro Barbie Zelizer. Maent wedi'u haddasu a'u diweddaru gan staff Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd. Yn ogystal, ceir diffiniadau o dermau newydd yn y maes.

Dim ond yn Gymraeg mae'r adnodd hwn ar gael.

Datblygwyd yr adnoddau hyn gan Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd, ac maent wedi'u hariannu gan Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am y gweithgaredd hwn, ewch i'n gwefan.


Ynglŷn â'r trefnydd

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant sy’n trefnu’r gweithgaredd hwn. Cysylltwch â Sian Morgan Lloyd yn lloydsm5@caerdydd.ac.uk i gael rhagor o fanylion.

Sut i gadw lle

Porwch drwy’r adnodd ar-lein. Cysylltwch â ni ar bob cyfrif os oes gennych unrhyw gwestiynau.


TicketMae'r gweithgaredd hwn yn rhad ac am ddim

Cynulleidfa

 • TickAthrawon
 • TickCyfnod allweddol pedwar - 14-16 oed, blynyddoedd 10-11
 • TickCyfnod allweddol pump - 16-18 oed, blynyddoedd 12-13
 • TickAddysg bellach

Themâu cwricwlwm

 • TickY Dyniaethau
 • TickIeithoedd, llythrennedd a chyfathrebu
 • TickGwyddorau Cymdeithasol
 • TickCymraeg
 • TickCymhwysedd digidol
 • TickGyrfaoedd a chyflogadwyedd
 • TickBagloriaeth Cymru a'r Cymhwyster Prosiect Estynedig
 • TickAllgyrsiol

Math o weithgaredd

 • TickAdnodd ar-lein

Diben

 • TickGyrfaoedd a chyflogadwyedd
 • TickYmgysylltu â’n hymchwil
 • TickDysgu allgyrsiol neu annibynnol
 • TickHyrwyddo addysg uwch
 • TickCefnogi themâu cwricwlwm
 • TickCefnogi'r rhwydwaith Seren
 • TickEhangu cyfranogiad yn y brifysgol

Rhannwch y digwyddiad hwn